Jan Hus versus SPD Tomio Okamury

25. srpna 2018 v 12:18 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
Už jsem to řekl a popsal v článku "SPD není ďábel". A ani jsem netušil, jak dalece jsem od té pravdy, od té dávné doby našeho myslitele a vlastence národů Českých, Moravských a Slezských mistra Jana Husa a již v té době i národů, kteří žili v naší zemi a za svou ji přijali se všemi zvyklostmi, tradicemi a kulturou a náboženstvím, a stali se našimi přáteli a dobrými sousedy a rodinnými členy.
Který hlásal to, čím se proviňuje i dnes SPD a Tomio Okamura a jak již jsem uvedl, tak mistr
Jan Hus ve své době. Kázal otevřeně a srdcem k lidu, poukazoval na nemravnosti té doby, kritizoval církev a šlechtu neřádnou,
kdy se kázalo o poslušnosti, mravnosti, ušlechtilosti, a ten kdo to kázal a prohlašoval lidu, pij vodu, sám pil víno. Sami žili v marnotratnosti, úplatkářství, korupci, a hlavně byli ochotni prodat českou hroudu, Českou zemi za kus žvance cizákům.
Tak jak to jde, páni konšelé, pokrytci, Jidáši, ohýbači páteře, už sepisují traktáty, stížnosti a předávají je vrchnosti klanící se až k zemi, a kdyby to šlo tak až pod zem by se ohnuly, že i ta matka země by se zakaboňela ošklivostí nad tou jízlivostí, tou špínou, tím farizejstvím a zaprodaností a nad tím jak si mnou ruce, že právě teď, a nyní před volbami jim to hezky a pěkně vyšlo. Oslavující se všemi těmi, co naši matičku Českou zem chtějí cizáků rozprodat, národy naše zaprodat a už se vidí, jak dukátky v měšci jim budou cinkat sladce a na srdci hřát jak Lakomcovi.
No žijeme v 21. století, tak věřím, že soud je nestranný, plně apolitický a plně respektující zákon ve smyslu, že podanou stížností s návrhem na zrušení SPD Tomio Okamury po seznámení s obsahem stížnosti a daného návrhu buď zastaví hned bez projednání, anebo při řádném projednání stížnost a návrh uzavře jako neopodstatněnou, která se v tomto smyslu neopírá o daný zákon.
Neboť jak již jsem uvedl jednou:
Vzniká skupina nespokojených bývalých členů SPD a co k tomu dodat:
Každý by měl vědět, že předpokladem je dospělí jedinec, a že každá politická strana, má svůj.
 1. Politický program.
 2. Stanovy jsou základní principy ideového zaměření daného politického subjektu, a to bez rozdílu, zda je to politická strana, hnutí nebo občanské sdružení.
  Má svůj řád vnitřní a vnější. Je to o politické disciplíně, o tom, kdo, kdy a jak vystupuje jak uvnitř, tak navenek.
  A v tom může být různost pohledů.
  Lze diskutovat, lze rozporovat do doby, než se přijme k jakékoliv problematice usnesení.
  Toto usnesení je pak závazné pro další činnost vnitřní i navenek.
  Zpochybňování, odmítání takovéhoto usnesení, je pak projevem politické nedisciplinovanosti ohrožující samu podstatu politické strany, hnutí nebo občanského sdružení.
  Tato činnost se pak stává destruktivní a zničující pro samu existenci a jediným východiskem pro zachování daného politického subjektu, hnutí, občanského sdružení je s těmito jedinci ukončit činnost a spolupráci.
  A proč je vlastně ta SPD tolik proklínána, no v podstatě za to samé jako byl proklínán a upálen Jan Hus.
  Je to láska k lidem, k národům Čechů, Moravanů a Slezanům a i všem dalším národnostem bez rozdílu, které s námi žijí historicky a Českou republiku přijali za svou.
  Je to prosazování národní hrdosti a cti, je to obhajoba naší víry a kultury, a především je to prosazování postojů a lásky k rodné zemi České republice, jejím národním symbolům, obhajoba její svrchovanosti, nedotknutelnosti a územní celistvosti.
  A věřím, že vichry a krupobití zloby, nenávisti vymizí a zůstane čisté nebe nad naší rodnou zemí, že Česká republika a její národní symboly budou dál plápolat a odolávat času,
  a Český lev zůstane na stráži připraven k obraně naší drahé vlasti.
  Závěrem chci podotknout.
  Každý má právo volby, právo se rozhodnut jaká idea nás osloví, která je blízko našemu srdci a vnímání.
  Do této idey se nesmí dostat touha po moci a vládnutí.
  Do politické odpovědnosti by se měli vždy dostat takový jedinci a to bez rozdílu, zda je to poslanec, senátor, ministr, starosta, hejtman, kteří ve své činnosti se budou opírat o ideu daného politického subjektu, hnutí nebo občanského sdružení.
  Jak řekl jeden významný politik:
  " Politika není špinavá, špinaví jsou ti, co jí špinavou činí.
  S úctou
  V. r. - Ladislav Račok
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Jaký je váš názor?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama