Zrušení zahraniční volby do PS, senátu a prezidenta

11. července 2018 v 10:31 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost

Přemýšlel jsem nad tím, jak dopadlo první kolo volby prezidenta


Možná to není ta správná úvaha, ale kladu si otázku, kdo a kdy vlastně přišel s tím, aby se mohlo ze zahraničí volit po internetu, anebo, vůbec volit ze zahraničí.

Domnívám se, že každý občan České republiky žijící na území České republiky a s trvalým pobytem, má ústavou zaručené občanské právo účastnit se voleb do zastupitelských sborů všech stupňů a volby hlavy státu.

U této skupiny obyvatel, kteří ve svém každodenním životě s námi se všemi dýchají vzduch České republiky, žijí své životy v prostoru České republiky se vším, co každodenní život přináší, starosti, radosti, veřejné dění a jeho ovlivňování politickým a státními institucemi, je logické, že pak takovýto občan plně v souladu se svými právy využívá právo volit.


Ale co ta druhá skupina voličů, volící ze zahraničí a po internetu?


Skupina lidí, kteří dlouhá léta žijí mimo území České republiky, a možná je to již několikátá generace původních občanů České republiky. Je to skupina lidí, která žije v jiném státě, v jiném systému veřejného a politického dění, bez přímé návaznosti, bez přímého poznání života společnosti a působení státu. Nechci zpochybňovat ověřování totožnosti, to zřejmě u voličů na zastupitelských místech v zahraničí funguje. Nevím jak provádět kontrolu pravosti voličů po internetu v dnešní době, kdy ani ty největší bezpečnostní systémy Pentagonu jsou zranitelné.

Kdo jsou ti lidé, které neznáme jako sousedy, spolupracovníky z práce, nepotkáváme je v kinech, divadlech, na diskotékách, na sportovních utkáních. Neznáme je ani jako novináře, skladatele, lékaře, prodavače, taxikáře, řidiče autobusů, řemeslníka, zdravotní sestru, policistu, vojáka, zastupitele, popeláře, a nebudu zde vypisovat všechny profese, které naše společnost potřebuje, kdo jsou tedy tito lidé, kdo jim dal právo rozhodovat o našem osudu, o našem životě.


Je na čase tento systém zrušit, neboť ten, kdo uvedl tento systém v činnost, vytvořil něco, jako pojistku, jako 9- devátou kolonu k tomu, aby veřejný a politický systém mohl být České republice vždy ovlivněn ze zahraničí. Proč? Protože Český národ je hrdý, vzpurný a neposlušný a s ním i národnosti s ním historicky spojené a žijící na území České republiky. Vzácným příkladem je pro hlasování TOP09 do Parlamentu České republiky, nebo získání hlasů pro prezidentského kandidáta v prvním kole prof. Drahoše.Je zapotřebí podpořit všechny politické subjekty, hnutí, občanské sdružení, která hájí a brání suverenitu, nedotknutelnost a svrchovanost České republiky.Jedině tak, budeme moci bránit a chránit naši zem před havloidama, knížetem a jim podobným, kteří se veřejně těší na to, až Česká republika zanikne, sluníčkáře, vítače a zrádcovskými neziskovkami.Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň

Ladislav Račok
 

To nemůže dopadnout dobře

10. července 2018 v 19:49 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
Tento článek jsem publikoval v roce 2009
Na jedné straně zaznívají názory, že je nutno zajistit příliv imigrantů z důvodů vymírání Českého státu, na druhé straně, stát není schopen zajistit dostatečně silnou ekonomiku, která by zajistila potřebnou úroveň k tomu, aby ženy v Čechách - Moravě - Slezsku se přirozeně rozhodli k založení rodiny.To nemůže dopadnout dobře.

Česká republika vyplatí měsíčně = 1 500 883 dávek

V celkové výši = 5 656 226 492 korun

Slovy: pět miliard šest šest padesát šest miliónů dvě stě dvacet šest tisíc čtyři sta devadesát dvě korun

Příspěvek na péči = 1, 45 miliardy

Pomoc v hmotné nouzi = 445 miliónů

Sociální podpora = 2,7 miliardy

Podpora v nezaměstnanosti a rekvalifikace = 785 miliónů


Celou státní sociální politiku lze tedy rozdělit na dvě části. Na přímou a nepřímou. V přímých dávkách stát tedy ročně za této situace vyplatí přibližně okolo 66 miliard korun na těchto dávkách. Nepřímou stránkou jsou výdaje neziskovým organizacím, které mají za úkol řešit sociální dopady na nepřizpůsobivé skupiny obyvatel a skupiny sociálně slabé s nejmenšími příjmy. Tyto organizace odčerpávají stovky miliónů ze státního rozpočtu, stát ve své důvěře a naivitě jim platí, a platí. Kdybychom to spočítali, kolik si nechali vyplatit za posledních dvacet let, možná bychom dokázali vybudovat skutečné firmy, které budou moci zabezpečit práci pro osoby bez vzdělání, nebo s nejnižší možnou kvalifikaci. Pak bychom z hlediska přítomnosti a budoucnosti předešli takovému názoru, který byl zveřejněn v TV, kdy cigánské děti mají jediný cíl. Žít ze sociálních dávek jako jejich rodiče. Organizace teoretiků zabývající se v neziskových organizacích sociálními možnými a nemožnými důsledky, příčinami však nakonec pro tuto zem a společnost nic dobrého nepřinesli, nevymysleli a dalo by se říci, ani nic dobrého neučinili. Snad jenom to, že pohled mladých lidí ze sociálně postižených skupin je víceméně zaměřený na parazitující styl života. Tento styl života je však velmi nebezpečný, neboť se rychle šíří do celé společnosti, a jednotlivé póly se tak dostávají do střetu. K odstranění těchto sociálně patologických důsledků je zapotřebí zabezpečit dostatečně silnou zaměstnaneckou politiku. O těchto příčinách a jejich důsledcích jsem již hovořil v článku, který jsem uvedl 19. 6. 2009:a následně dne 22. 9. 2009 uvedl pokračování:


Celý tento problém vznikal již dávno, jenom pro mou bezvýznamnost se jaksi tyto analýzy nesetkali s potřebnou odezvou. Pokud se někdo dnes domnívá, že naší zem zachrání imigrační politika, tak rovněž se zcela mílí. Ne, že bych byl proti tomuto druhu osídlování Evropy.Dovolím si však použít slova Australského premiéra, který na adresu imigrantů z arabských zemí prohlásil. Austrálie vznikala za určitých historických podmínek, má svoje tradice a kulturu. Každý, kdo chce tyto tradice a kulturu přijmout je vítaný mezi námi a bude přijat našíspolečností. Není to však o tom, že bychom se chtěli podřizovat jiným kulturám, jiným světům. Pokud to někdo myslí jinak, pak je lepší když se vrátí tam, odkud přišel.


I zde je zapotřebí říci, a říci to nahlas. Že přijímáním jiných kultur zvyšujeme riziko sociálních exodů, neboť na jedné straně v době hospodářské recese, sociálních dopadů a vzniku sociálních patologických jevů, se kterými se musí především vypořádat mateřská společnost. Do těchto politických, sociálních změn společnosti je zapotřebí se opřít o tradice, kulturu nám vlastní, se kterou jsme se vyvíjeli, a aniž bychom si to uvědomovali mnohdy, je nám vzduchem a vodu. Za této situace povolováním stavění mešit, povolování islámského náboženství je časovanou bombou pro naši kulturu, naší zem, a pro samotnou Evropu.

Již kdysi jsem napsal tento článek:


Evropo - zachovej si tradiční křesťanství a kulturu - odmítej islám


Už mnohokrát jsem chtěl psát na toto téma. Ale vždy jsem měl obavu, aby někdo zase nekřičel, že neuznávám svobodu slova a vyznání. Nyní již musím, a věřím, že každý čtenář v tomto článku najde kus pravdy. Ať chci, nebo nechci, patřím do Evropy nejen já, ale i my všichni. Vedle národních kulturních tradic jednotlivých států Evropy, patří na základě i historických tradic k těmto tradicím i tradiční víry.

Mezi největší církve patří církve římskokatolická - pravoslavná - protestantská - evangelická - husitská, židovská, a zajisté bych mohl jmenovat další. Co vlastně chci říci. Přečetl jsem si poslední vydané články zabývající se islámem a doopravdy jsem se zpotil z hrůzy, která mne ovanula. Přišlo mi to tak, jako kdyby si z rozmaru někdo koupil Mambu černou, jenom proto jak hezky leží, nehýbe se a je roztomilá. Výsledek, ale potom může být pro zmíněnou osobu velmi tragický, a to jenom z toho důvodu, že tato osoba chtěla ve smyslu vztahu k přírodě mít doma mazlíčka, kterému dá domov, péči a lásku. Takto to vnímám i já, na základě právě oněch dvou článků, které se zabývají islámem jako náboženstvím. Jako první uvádím článek, který mne v 21. století doslova šokoval.

Pákistánci upálili křesťany včetně žen a dítěte, prý znesvětili korán - 1. 8. 2009

Šest příslušníků křesťanské menšiny ve východopákistánském městě Godžra dnes uhořelo poté, co byli napadeni místními muslimy. Podle policistů byly mezi oběťmi čtyři ženy, jedno dítě a jeden muž. Důvodem upálení křesťanů bylo, že údajně znesvětili korán, posvátnou knihu muslimů.

Včera 19:26 - Islámábád

Násilnosti mezi oběma znesvářenými skupinami vypukly ráno. Pákistánský ministr pro menšiny Šahbaz Bhátí řekl, že dav vedený náboženskými extremisty napadl křesťanskou čtvrť a zapálil při tom desítky domů. Podle agentury DPA dav zničil dva kostely, zapálil asi 40 domů a dalších 100 vyplenil.

Ministr spravedlnosti provincie Paňdžáb, kde se neštěstí stalo, napadení odsoudil a řekl, že k urážce koránu vůbec nedošlo.

Vláda varuje, jinak zakročí

"Byla to pouze fáma, která měla způsobit chaos," uvedl a vyzval křesťany a muslimy ke klidu. Pokud bude náboženské násilí pokračovat, vláda proti němu tvrdě zakročí, dodal.

Pákistán je převážně muslimský stát, ale vyskytují se v něm i některé náboženské menšiny včetně křesťanů, kteří tvoří asi čtyři procenta populace. Útoky na křesťany se odehrávají od té doby, kdy se stal Pákistán spojencem Spojených států.Zde jsem pochopil, že naše tradiční víry jsou nejenom demokratické, ale i lidské, protože se vyvíjejí nejenom v duchu svých tradic, ale i v rámci nového pojetí světa. Trnu hrůzou při pomyšlení, že v zemi, která je spojencem nejvyspělejší země světa, která vlastní nejmodernější technologie, která je demokratická a v rámci spojeneckého partnerství je schopna předávat i moderní technologie zemi, kde pro svobodu slova a náboženském vyznání se upalují lidé - ženy, muži a děti. Že provedli vůči křesťanům pogrom - kdy zapálili 40 domů a dalších 100 jich vypálili. Vláda této země jen suše konstatuje, že pokud se situace nezklidní, že zakročí. Celý tento postoj mne utvrzuje jenom v tom, že v zemi, kde vládnou úřednicí podporující, schvalující a vyznávající islám, že vlastně takto mlčky dali najevo souhlas.

Já žiji ve své Evropě, na svém kontinentu, kde vnímám bezpečnost nejenom pro sebe, ale mou rodinu, mé přátelé a pro nás všechny. Žijeme zde po staletí, a naše tradice a víra se předává po generace. Víra je součástí naší civilizace, a jako takovou civilizaci naše víry jí utvářejí, činí jí lidštější, ohleduplnější a solidárnější. Proč mi, bychom měli přijímat náboženství, které neodpovídá našim historickým a kulturním tradicím. Proč bychom měli přijímat náboženství, které vzniklo na jiném kontinentu, v jiném historickém vývoji, a v jiné kultuře, které vyznává násilí proti osobám a skupinám jiného náboženského vyznání.Evropu čeká zásadní demografická proměna. Do zemí Evropské unie se stěhuje stále více muslimů a jejich počet se podle britského listu The Daily Telegraph v příštích šesti letech zdvojnásobí. Do roku 2050 by tak mohl být každý pátý obyvatel EU muslim.Posílení muslimské komunity bude mít podle deníku nejrůznější důsledky včetně dopadů na diplomacii. List uvedl, že evropští představitelé trend povětšinou ignorují a nepřicházejí s konstruktivními řešeními. Výjimkou je pár opatření v některých zemích, jako například zákaz nošení muslimských šátků ve francouzských školách. Statistik se za takového stavu chopí radikálové, kteří se v jednotlivých zemích stávají stále populárnějšími.
Varovné údaje jsou přitom nepřehlédnutelné - počet muslimů se v Evropě za posledních 30 let zdvojnásobil. Ke stejnému nárůstu bude nyní podle demografů stačit šest let. V Bruselu patří mezi nová nejpopulárnější jména Mohamed, Adam, Rádžan, Ajúb, Mahdí, Amín a Hamza.

Určitě to bylo podceněno. Jenom se obecně mluví, že by se integraci přistěhovalců mělo dostat stejné pozornosti, jako monitorování jejich přílivu. Jerome Vignon, eurokomisař pro integraci, zaměstnanost a sociální věci


Daily Telegraph tvrdí, že Evropa dlouhodobě vítá přistěhovalce, ale ušlo jí, že se v uplynulých letech změnil trend a stále více migrantů přichází ze států, které se neřadí mezi rozvíjející se země. Podrobná data k dispozici nejsou, neboť řada zemí členských států EU neeviduje náboženskou příslušnost svých občanů.

Podle zprávy EU se příliv přistěhovalců po roce 2002 ztrojnásobil, každoročně je to 1,6 až 2 milióny lidí. Dřívější předpovědi o poklesu počtu obyvatel tak vzaly za své. Před pěti lety Brusel předpokládal do roku 2050 úbytek populace v Evropské unii o 16 miliónů. Teď očekává do roku 2060 nárůst o 10 miliónů. Podle tři roky staré studie pro americké letectvo bylo v Evropě 15 až 23 miliónů muslimů. V současnosti americký institut pro migraci odhaduje, že do roku 2050 budou více než 20 procent obyvatelstva EU tvořit muslimové.

Daily Telegraph uvádí, že už v polovině tohoto století by mohla většina Francouzů vyznávat islám. A zatímco Rakousko bylo ve 20. století z 90 procent katolické, do roku 2050 by islám mohl být hlavním náboženstvím Rakušanů mladších 15 let

konec článkuEvropo, zachovej si tradiční křesťanství a kulturu - odmítej islám

Nechápu, proč by naše ženy v Evropě měli nosit šátky na hlavě, přes obličej. Proč bychom zde měli stavět mešity. Já osobně se rád podívám na hezkou tvář ženy, líbí se mi naše duchovní stánky a vše co s tím souvisí. Strašně moc bych si přál, aby mé děti a další generace žili ve svobodné Evropě, kde si každý může vybrat svou tradiční víru vycházející z historie naší Evropy, a nemusí se obávat, že mu někdo upálí matku, otce, ženu, sourozence anebo děti. Když naše ženy jako turistky jedou na dovolenou do těchto zemí, kde vládne islám, musí se podřídit zákonům této země, musí být zahaleny, jak ukládá zákon. Protože jsme hosty v této zemi, a jsme kulturní Evropané - tak se logicky tomu podřídíme. Kdyby však takováto žena z Evropy, chodila po městě v rozporu s platnými zákony této země, stihl by jí trest podle islámského práva. Pak já tvrdím, že mi Evropané, zde nechceme šátky, zahalené ženy, nechceme mešity a hlavně nechceme islám. Kdo chce s námi v naší Evropě žít, musí přijmout naší historii, naší tradici, naší kulturu a naše náboženství. Měli bychom si více uvědomovat všechny tyto okolnosti, abychom se jednoho rána neprobudili do jiné kultury a jiného světa. Věřím, že Evropa přijme dostatečně adekvátní normy, k ochraně Evropy, její historie, tradic, kultury a náboženství.
A co dál, přijímat imigranty z důvodů zajištění populace v době, kdy nejsme schopni zajistit dostatečnou životní úroveň pro mateřskou stávající občanskou společnost. V době, kdy máme nedostatek bytů pro mladé rodiny s dětmi, v době kdy máme problémy sociální problémy s nepřizpůsobivými, v době, kdy řešíme složité ekonomické a společenské reformy.

V době, kdy snižujeme rozpočty školství, obraně, zdravotnictví, hasičům, vnitru. V době, kdy nejsme přes všechny dostupné a kvalitní prostředky jako stát zasáhnout proti vlivu šedé ekonomiky, která nás pomalu likviduje a rozežírá jako rakovinový nádor v těle.

Ne, domnívám se, že ne. Tak jako to udělala mnohokrát Kanada, Austrálie, je zapotřebí vyslat do světa signál, že Česká republika z ekonomických důvodů pozastavuje příjem imigrantů na dobu neurčitou do překonání hospodářských problémů. Je to slušné, seriózní vůči všem zájemcům, kteří by chtěli žít v České republice v domnění, že jim Česká republika zajistí slušné bydlení, práci a dobrou životní úroveň.


Naše zem potřebuje více praktiků než teoretiků, více podpory domácím živnostníkům, podnikatelům a zemědělcům. Potřebuje takové odborníky, poradce, kteří budou hrát v zájmu této země pro přítomnost i budoucnost. Potřebujeme spravedlivý sociální systém, který bude solidární, podpůrný, ale zároveň bude bránit všem snahám proti zneužívání.

Naše zem potřebuje takový systém, který bude zdravý pro společnost a naší zem, který nebude tvořit generace parazitující na státu, na naší zemi, na práci a výdobytcích nás všech.

Děkuji čtenřům za trpělivst a přízeň


Ladislav Račok

Můj sen pro rok 2018

9. července 2018 v 23:14 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost

V krásné zemi, plné hájů, ryb, zvěře a ptactva. Kde slunko rozevírá každý den svou náruč a měsíc nás hladí po tváří večer, když usínáme spokojeni, že žijeme ve své krásné, rodné zemi, kde poctivost, slušnost se prostě vyplácí. Kde pracovat a mít rodinu se vyplácí.
V zemi Čechů - Moravanů - Slezanů v naší rodné vlasti.


Můj sen je naivní, asi tak já, jak jsem naivní já sám o svých představách, o své rodné zemi,
o vlasti mých a našich předků. To, že jsem naivní, za to se nestydím, je to můj sen, má tužba, je touha co bych své rodné zemi a nám všem chtěl dát. A tak v tom snu občas vidím, jak Blaničtí rytíři zbroj leští, meče kovají a podkovy koním dávají. Proč to, proč takový sen? Každý přeci víme své. Každý známe tu bolest, ten pal na srdci, když rozevřeme oči své dokořán, kde že to vlastně žijeme. V jaké že to zemi, kdo jí spravuje a jak řídí. Jak všicci Ti, co se naučili slova klást na talíř, jak kus žvance s cílem, a mnohdy jediným, urvi si hned, co můžeš, dřív, než ten druhý Ti to vezme, a hlavně pospíchej, aby na toho třetího nic nezůstalo. A kdyby náhodou snad ten druhý to viděl, tak ho pomluvíme tak, že ani ten s leprou mu nebude chtít ruku podat s obavy, že by se mohl ušpinit. Toho třetího, který to zjistí, buď si jej koupíme, anebo zatratíme. Tak budeme vládnout dál, dál a dál. A tato zem bude jenom naše, ne všech. Prodáme, koupíme všechno, co se dá, a kdo v cestě nám bude stát, toho tvrdě ztrestáme.

Nepředběhl Mistr Jan Hus dobu? Úryvek z kázání

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zem, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.
Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou pro bohatství.
Se vším kupčí, všechno prodávají.
Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno.
Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?
A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.
Však poznejte se, vy zloději chudého lidu neboť Bůh i lidé vás vidí.

A tak se ptám všech těch, co v hruď se bijí, kážou o spravedlnosti, pravdě, cti, slušnosti, o ochraně naší posvátné zemi Čechů - Moravanů - Slezanů, kde jsou, kde zůstali.
Jedni se hrbili tak, že se ohnuli až tak hluboko, že prodali naše zemědělství, cukrovárenství a zapomněli na to, že zem, která nemá dost silnou potravinou základnu, je vlastně bezbranná, lehce zranitelná a stává se vazaly těch, kteří k naší zemi nemají jiný než mocenský a finanční vztah.
Ptám se všech těch, co v hruď se bijí, kážou o spravedlnosti, pravdě, cti, slušnosti, o ochraně naší posvátné zemi Čechů - Moravanů - Slezanů, kde jsou, kde zůstali při obraně a bezpečnosti naší země. Vždyť každí snad dobře ví, a ví to i ta máma a táta v té nejmenší obci, že zem je pak lehce zranitelná, vydíratelná a stává se tak rájem lichvářů, kteří se pramálo starají o bolest, strádání, našich národů.
Co se stalo z naší zemí, jaká to krutá pravda se nám zjevuje, že z mozolů a z potu naší práce nám naší zem doslova trhaly a draly na kusy, nebojíc se ničeho, ani spravedlnosti, ani pravdy, neboť doposud přeci byla pravda taková, že spravedlnost a pravda byla tvořena jimi samotnými.
A tak v tom snu vidím naší zem spravedlivou, spravedlivou pro všechny bez rozdílů jestli je to zeman, anebo kmán, jestli je to hejtman, anebo konšel, bez rozdílu všeho, kdo nečestně jedná, nepoctivě prodává, kdo pravomoc propůjčenou mu, ku prospěchu svému uzurpuje, bude spravedlivě souzen dle práva tak, aby vše této zemi nahradil a vrátil beze zbytku, aby již vícekrát neměl práva zem tuto spravovati, říditi a obecným blahem se zaklínati.
Aby práva Chodům byla privilégiemi navrácena tak, aby v noci můj i váš spánek spokojený byl a náš život byl tak bezpečný, aby naší zem již nesvírali hordy loupeživých, krutých cizáků, ale aby každý, kdo poctivě, slušně chce s námi v jednom domě být, aby naše obyčeje a principy rovněž v srdci nosil.

Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň.
V. r. - Ladislav Račok
 


Debil nejsem, ani schizofrenik

7. července 2018 v 15:20 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
Debil nejsem, ani schizofrenik. Ale co předvádí Babišova vláda, a po posledním vystoupení premiéra v Parlamentu České republiky, kdy prohlásil, že dokud on bude premiérem České vlády, tak České republice žádná migrace nehrozí.
Ano, takto to doslova pan premiér řekl:
" Dokud budu premiérem České vlády, tak České republice žádná migrace nehrozí."
Tak nevím, debil nejsem, ani schizofrenik. Pokud jsem tedy tomu dobře rozuměl, tak poslední podepsaná mezinárodní úmluva ministrem zahraničí v demisi, bez vědomí Parlamentu a Senátu České republiky, je tak pro formu, která nemá žádnou právní normu a nemá ani právní dopad na stát, podle mezinárodního práva a mezinárodní úmluvy tzv. Marakéšským protokolem, který řeší migraci z afrických zemí. Konference v marockém Marakéši, která se konala v květnu tohoto roku, je vlastně přijetím akčního plánu do roku 2020. Podle ministra zahraničí Lubomíra Metnara se vlastně jedná o právně nezávazné dokumenty pro Českou republiku, a že na různých webech koluje špatný překlad Marakéšské deklarace. V dokumentu je naopak závazek pro africké státy, že budou více podporovat boj proti nelegální migraci.
Tak nevím, debil nejsem, poslanci ANO v Evropském parlamentu hlasovali spolu s poslanci ČSSD pro migrační politiku vyhlášenou Evropskou unii, vláda nepřijala konkrétní kroky ohledně Dublinu IV. a Istanbulské úmluvy, ze všech stran se o tom píše, cituje, a pan premiér všechno přechází slovy, že České republice žádná migrace, žádná invaze muslimo - islámské ideologie nehrozí, a jeho slova mne fakt uklidnila, když prohlásil v Parlamentu České republiky, "že pokud bude premiérem, že žádná migrace nehrozí".
No to tedy jsem z toho tedy dobře informovaný, proč tedy vláda nezaujme stanovisko jasné, zřetelné a formou sdělovacích prostředků, formou diskuzí na Primě v pořadu "Partie",
nebo v pořadu " Otázky Václava Moravce", se k této velmi závažné problematice nepostaví čelem tak, aby občané České republiky věděli a pochopili, že mají vládu ve své zemi, která hájí jejich zájmy, hájí zájmy České republiky zrovna tak, jak to dělá Polsko a Maďarsko.
Pak ovšem musím říci, že nejsem ani schizofrenik s rozpolcenou osobností, kdy za ANO
Eurokomisařka paní Eva Jourová vydává prohlášení a vyzývá k blokaci Maďarska za odmítnutí podepsat Marakéšský protokol a své stanovisko umocňuje vyjádřením, " Pro Evropské státy je existenční nutností vydržet pohromadě.
Na konferenci "Výzvy pro Evropu" v Kaiserštejnském paláci, a vyzvala Česko, aby bylo aktivní a nesnažilo se být solidární s Polskem a Maďarskem. Jinak může mít v budoucnosti problém.
Tak vám nevím, ale někdo tady lže, jak když tiskne. Odpověď si musí každý najít sám.
Věřím, že nejsem debil, a ani schizofrenik, ale někdo si silně zahrává, s trpělivostí Čechů, Moravanů a Slezanů a všech ostatních národností, které přijali Českou republiku za svou vlastní i s jejím způsobem života, tradicemi, křesťanstvím.
Já jí našel.
Věřím, že způsob života nebude prodán muslimsko - islámské ideologii, která je nelítostná, krutá, násilná, že naše zem nebude ničena migranti, kteří jsou z jiného světa, s jinou kulturou a jiným myšlením, jak se to nyní projevuje v Evropských zemích jako Německu, Francii, Anglii, Holandsku, Belgii, Švédsku, Norsku, Finsku.
Podle všeho, jedinou silou nyní v Parlamentu České republiky, hájící zájmy mojí země, mojí vlasti, České republiky je SPD a Tomio Okamura. Proto taky SPD rostou preference, a já tyto rostoucí preference jenom podporuji a schvaluji, a věřím, že jich bude tolik, že naše,
"Krásná země, kde domov můj", zůstane bezpečná, zachována pro přítomnost a budoucnost nás všech, našich dětí, naší kultury, naše tradice zůstanou opřeny o křesťanství a bude zachován náš způsob života.
Že národy Čechů, Moravanů a Slezanů nezaniknou, nebudou vymazány z mapy Evropy, jak by si to někteří přáli. Že má vlast, má rodná zem, zem plná hájů, řek, ptactva zůstane srdcem Evropy a hradbou hájící Evropské tradice, kulturu, demokracii, a naší víru - křesťanství.
Česká republika je naše, a my si jí vzít nedáme.
Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň.
V. r. - Ladislav Račok

SPD není ďábel

2. července 2018 v 9:56 | Ladislav Račok

Jak to vlastně bylo v tom filmu Janu Hus. A jezdec z korouhví jede a křičí na všechny strany, ďábel jede. Ruku mu nepodejte, chleba mu nedejte, vodu mu nedávejte, děti uschovejte, okna zavřete a dobytek chraňte.

Možná jsem to přesně nepopsal, ale výsledek to dává. Ten novodobý výsledek je stejný vůči SPD Tomio Okamury.

A čím se tedy SPD provinilo, jako Jan Hus ve své době. Kázal otevřeně a srdcem k lidu, poukazoval na nemravnosti té doby, kritizoval církev a šlechtu neřádnou,
kdy se kázalo o poslušnosti, mravnosti, ušlechtilosti, a ten kdo to kázal a prohlašoval lidu, pij vodu, sám pil víno. Sami žili v marnotratnosti, úplatkářství, korupci, a hlavně byli ochotni prodat českou hroudu, Českou zemi za kus žvance cizákům.

No nepřipomíná vám to něco s dnešní doby ve vztahu k SPD.
A proč je vlastně ta SPD tolik proklínána, no v podstatě za to samé jako byl proklínán a upálen Jan Hus.
Je to láska k lidem, k národům Čechů, Moravanů a Slezanům a i všem dalším národnostem bez rozdílu, které s námi žijí historicky a Českou republiku přijali za svou.
Je to prosazování národní hrdosti a cti, je to obhajoba naší víry a kultury, a především je to prosazování postojů a lásky k rodné zemi České republice, jejím národním symbolům, obhajoba její svrchovanosti, nedotknutelnosti a územní celistvosti.

Kdysi dávno se těmito principy řídily pravicové strany a strany křesťanské. Takže vlastně dnes již zůstala jenom jedna, a tou je SPD Tomio Okamury.
A ať se to někomu líbí nebo ne ODS, TOP09, tak ty již dávno nejsou pravicové a snaží se vést pouze na společné vlně úslužnosti a okázalosti vůči pánům s Bruselu, vůči madam Merkelové, Sarkozymu, snaží se pouze trumfovat, kdo vymyslí lepší a nové ponižující, zesměšňující, odpuzující slovo na adresu SPD, kdo vícekrát označí SPD za rasistické, xenofobické.


Proč toliko zloby a nenávisti vůči SPD a Tomio Okamurovi, no přeci pro nám známé postoje:
  1. Boj proti korupci, tunelářství a kmotrovství.
  2. Boj proti politické korupci a politickým kmotrům.
  3. Boj za svrchovanost, nezávislost a územní celistvost České republiky.
  4. Boj za zachování národní hrdosti k symbolům České republiky a povědomí ve výuce na školách.
  5. Ochrana před muslimsko - islámskou ideologii, ideologii, která je nesnášenlivá, krutá, vražedná proti všemu, co s ní není bytostně spojeno.
  6. Zachování tradičního náboženství a křesťanství, které je spjato životně s naší kulturou a našim životem.
  7. Obrana občanů České republiky s právem ustanovení celonárodního demokratického referenda k důležitým otázkám vázající se k bezpečnosti, právní suverenity a nedotknutelnosti České republiky.


Zde neobstojí stokrát a tisíckrát proklamované ze strany ODS, TOP09, STAN,
že SPD a Tomio Okamura jsou rasisti, xenofobové, že jsou rozvraceči národní stability a že těží z nevzdělanosti dolních deseti miliónů, a že přeci občané nejsou kompetentní k tomu, aby rozhodovali o důležitých otázkách své země.

Já osobně jsem rád, že tady SPD a Tomio Okamura je, a jak již jsem uvedl, můj otec je nositelem dvou Válečných křížů, nositelem vyznamenání Za vybudování Československé armády po roce 1945, vyznamenání Za osvobození Československé republiky z nepřátelského obležení, který byl v padesátých letech minulého století prohlášen za vlastizrádce.
Byl mnohokrát mučen, ale nikdy svou vlast nezradil a do poslední chvíle jí miloval a pomáhal lidem ze všech sil.
Proto budu podporovat SPD a Tomio Okamuru tak, jak by ho podporoval můj otec, a to jako občan, příznivec a možná i jako člen a to i přesto, že budu označen za extremistu, xenofoba.

Svojí rodnou zem, vlast Českou republiku miluji a dám jí vše, co budu moc.
A věřím, že vichry a krupobití zloby, nenávisti vymizí a zůstane čisté nebe nad naší rodnou zemí, že Česká republika a její národní symboly budou dál plápolat a odolávat času,
a Český lev zůstane na stráži připraven k obraně naší drahé vlasti.

Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň.

V. r. - Ladislav RačokKoalice bez SPD a jaké politické hrátky ČSSD

1. července 2018 v 21:27 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
Je to zvláštní, kam až se politikum dostalo, jak hluboko klesly zájmy a potřeby občanů
České republiky a jejich volání po odstranění tunelování, korupce, bratříčkování a rozdělování si politické moci ve jménu zachování privilegovaných hlav, jejich postů a zejména jejich pocitů politické moci.
Kam se poděla hrdost českých politiků, jejich národní cítění, jejich národní hrdost, jejich povinnost a čest bránit nedotknutelnost, suverenitu a nezávislost České republiky.
Prazvláštní je křečovitost a volání TOPO9 a STAN po demokracii a pokud možno prosím,
tak tu demokracii radši na desátou, ono to pak má lepší grády.
Nejvíce mne na tom mrzí, že kardinál Richeliu zbalamutil ODS a nyní je jeho pocit moci přímo vyjádřen tím, jak hrdě vztyčenou hlavu nosí. Však přijde čas, kdy sama ODS pozná a pocítí, jak vrtkavá a falešná je přízeň Richeliu, ale to již může být pozdě, tak jak to v minulosti poznaly i jiné politické strany, kterým zamotal hlavy, využil a nakonec je již nepotřebné, zneuctěné, zbavené politické síly svých voličů a příznivců odhodil.
A co ta ČSSD, co jejich poslání a vize, jak známe ČSSD z dávné historie, kam se ta poděla.
A proč se změnila v nenažranou hydru, která chce jenom tu moc, moc a zase moc, že i ten pánbůh na nebesích kroutí hlavou nad tím, jak předáci ČSSD v minulosti se rvaly za čest, pravdu, jak bojovali proti tunelování a korupci, jak hájili celistvost a svrchovanost Československé republiky, a to už vůbec nemluvím o tom, že by nevpustili do země našich předků muslimsko - islámskou ideologii, tu ideologii, která je nelidská, krutá, vraždící.
A tak kdo vlastně dneska hájí tu Českou hroudu, zem našich předků, co za ní bojovali a umírali naši otcové, matky, synové a dcery.
ODS se v tomto směru zcela vytratila, zalezla do ulity vyčkávání a její naděje syna mladšího je ještě slabá.
A KSČM, přesto, že je, nemusím, tak se ptám, kde je jejich víra a jistá část ideologie v zájmu vlasti, v zájmu České republiky.
Tak kdo nám tam ještě zbyl, zůstal tam vůbec někdo?
Ano, ne ANO, ale to opovrhované, zatracované, xenofobistické, rasistické,
no přeci SPD a její předseda Tomio.
No v tuto chvíli zůstalo samo, a v tuto chvíli, právě v tuto chvíli je zapotřebí si říci,
volební programy musí stranou, musí stranou politické programy a jejich ideologie, musí jít stranou vše, co není podstatné.
A co je tedy podstatné?
No přeci suverenita, nezávislost a nedotknutelnost České republiky, zachování její ústavnosti, její zachování práva o sobě sama rozhodovat.
No a na závěr, pokud to ANO není schopno pochopit, pokud to nevidí, kam jí směřuje koalice s ČSSD, ta ČSSD, která v nedávných volbách a koalici plně deklasovala, potopila, tak je potom lepší vyvolat předčasné volby, rozdat lidem nové karty, a ať lidé rozhodnou, a dají hlas těm politickým subjektům a hnutím, a jednotlivcům, o kterých budou přesvědčeni, že naplňují, splňují jejich představy o tom, jak se má naše vlast, naše zem,
Česká republika ubírat, a kam má být směřována.
V. r. - Ladislav Račok

Kam dál