Novinářské lejno

Středa v 11:33 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
Kam se poděla etika, novinářská čest, profesionalita, novinářská hrdost a především morálka,
která by měla pravdivě vést novinářského ducha při hledání pravdy, její obhajobě v boji proti zlu, nepravdě, organizovanému zločinu, tendenčním pohledům a praktikám, za které by se ani Goebbels nemusel stydět, že:
"Stokrát opakovaná lež se stává pravdou".
Není to obhajoba premiéra Andreje Babiše jako premiéra, je to obhajoba muže a otce, je to obhajoba jeho rodiny proti novinářskému lejnu, který je za hranicí lidskosti, slušnosti.
Kdy za takovýto přístup by se nemuselo stydět žádné proti demokratické uskupení vedené násilným diktátorským režimem.
Věřím, že každý soudný člověk měl možnost si učinit obrázek o tom, v jakém stavu Babiš junior vypovídal. Že to byla smutná a bolestná výpověď duševně nemocného člověka pod užívanými léčivy, které zcela evidentně ovlivnily jeho psychiku, rozpoznávací znaky, orientovanost a logickou úvahu.
Věřím, že každý soudný člověk odmění po zásluze tento novinářský způsob a dovede si sám odpovědět, jaká by byla jeho reakce, kdyby se to týkalo jeho rodiny, jemu nejbližších, jeho soukromí, jeho osobního života.
Otázkou zůstává, kdo a proč tyto novináře platil v průběhu několika měsíců, co tím sledoval, co tím chtěl docílit.
Tuto úvahu milý čtenáři píši proto, že jako dítě až do dospělosti jsem si prošel různými tlaky tehdejšího režimu, kdy můj tec byl v 50. letech minulého století, prohlášen za vlastizrádce,
a s tím byla spuštěna celá ta mašinérie, která uvrhla mého otce a matku na index nežádoucích, kdy byli pronásledováni, diskriminováni a tvrdě perzekuováni.
Nakonec a po našem, po česku, kdy porozumí mi všechny národové České republiky, Češi, Moravané, Slezané, jakožto i národové, které s námi žijí historicky a Českou republiku přijali za svou vlastní:
Není zapotřebí psát dlouhý text, není zapotřebí tisíce slov, není zapotřebí psát vzletná slova a citace, vždyť to píšu vám všem, těm dolním deseti miliónům občanům České republiky, kam patřím i já, a jsem na to hrdý, že tam jsem s vámi.
"Vždyť to novinářské lejno si to nezaslouží"
Děkuji čtenářům za trpělivost a projevenou přízeň
V. r. - Ladislav Račok
 

Neberme dětem jejich svět

Pondělí v 18:28 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
Když jsem si přečetl tento článek autora pod názvem oslavující a obhajující Istanbulskou úmluvu:
"Členka SPD i šiřitelka fake news. Kdo je žena, která varuje zákonodárce před úmluvou"
Tak mi dovolte na tento nesmyslný článek zareagovat. Nebudu zde popisovat a vysvětlovat obsah Istanbulské úmluvy. Její ztvárnění si každý může najít.
Zdánlivě snaha zabezpečit bezpečí ženám, dětem se v ní skrývá veliké nebezpečí zasahovat do právního systému svrchovaného státu, zcela blokovat právo na obhajobu žen, dětí, právo na ochranu rodiny před zásahy, které takovouto rodinu ohrožují a v podstatě fyzicky a společensky likvidují.
My přeci dobře víme a známe mnohé případy z jiných zemí, kde bez rozhodnutí soudu se odebírají děti z rodin, bez podložených důkazů, děti se ztrácí někde, kdy právoplatní rodiče ani nevědí, kde jsou, je jim bez rozhodnutí soudu bráněno se s dětmi setkat.
A co je tedy Istanbulská úmluva. Je to mezinárodní zločin páchaný na právoplatných rodinách
v rozporu s lidskostí, humanitou, právem nejvyšším při ochraně dětí, právem nejvyšším
a nejsvětějším, právem ochrany státu rodiny, jako základní funkční jednotky státu
a společnosti.
A ve své neomalenosti, nelidského přístupu, krutosti:
"Bere dětem jejich dětský svět"
Dítě a vztah rodiče, vztah matky, otce je něco nádherného. Je to chemie, kterou nedokážete popsat ani na tisíc stran. Je to nekonečný nádherný, bouřlivý, nezaměnitelný vztah opřený o lásku, cit tak, jako sám vesmír je nekonečný.
Dětský svět je každou vteřinu jiný, mění se a vytváří krásné duhové barvy, ale i bouře, podle toho, jaké jsou jeho prožitky. Ale přesně ví, kdy má říci, mámo, nebo táto. Neberme mu jeho svět, který je nezbytnou součástí jeho zdravého vývoje, jeho osobnosti, jeho vnímáním lidství.
Věřím, že Česká republika má dost vnitřní síly a odvahy Istanbulskou úmluvu zcela odmítnout a odvrátit tak pošlapání a narušení právního a sociálního práva v péči o rodinu a dítě, která je v České republice na velmi vysoké a kvalitní úrovni plně odpovídající i mezinárodním právům v oblasti ochrany a péče o rodinu a dítě.
Věřím, že politická reprezentace v tuto chvíli zapomene na rozdílnost svého politicko ideového zaměření a nedovolí toto zločinné a kruté monstrum:
"Istanbulskou úmluvu implantovat do vnitřního chodu České republiky a ohrozit tak právní suverenitu, nedotknutelnost a svrchovanost České republiky."
Pokud by někdo uvažoval Istanbulskou úmluvu přes odpor veřejného mínění, přes zjevný odpor společnosti implantovat do právního systému České republiky bez vyhlášeného veřejného referenda, pak se dopustí znaku zrady jak v oblasti morální, politické a i právní.
V. r. - Ladislav Račok
Děkuji čtenářům za trpělivost a projevenou přízeň

Ruský národ, demokracie a prezident Putin

5. listopadu 2018 v 20:42 | Ladislav Račok |  Zahraničí politka a vztahy České republiky

Bylo by dobré najít odvahu a podívat se pravdě do očí, nehledat příčiny k inkvizici, nenávisti a lacinému frázování o tom, jak špatný je Ruský národ. Bylo by dobré hledat cesty k přátelství, porozumění, spolupráci a hlavně cesty k míru, tragédii, bolesti a utrpení na tomto světe již bylo dost a stále je jich dost.Obdivuji Ruský národ. Prošel si v celé své historii peklem, o utrpení se nedá hovořit, protože to nevystihuje tu podstatu pekla. Nejsem sice historik, ale vzhledem k tomu, že dnešní mladá generace mnohdy neví a nezná historii České republiky, tak se omlouvám za svou troufalost psát o Ruském národu a věřím, že on mojí snahu pochopí a odpustí mi případné nedostatky v mé nevzdělanosti.

Nebudu popisovat přesnou historii, nejsem historik, ale přesto to peklo na zemi bylo v době nedávné, v době napoleonských válek, 1. a 2. Světové války. Doba Stalina, který v letech 1934 až 1937 nechal uvěznit desítky milionů politických odpůrců na Gulagy a Sibiř a statisíce lidí popravit. Bylo to období genocidy vlastního Ruského národa a dalších jako známí kat Berija, Pak přišlo období SSSR a vlády Brežněva a nám známí rok 1968, pro tehdejší Československou republiku tolik bolestný, zrovna tak jako pro mne a mou rodinu a celé období po roce 1950.

Dnes se však píše rok 2018, Svaz Sovětský Socialistických Republik již neexistuje, je minulostí, nevytvářejme nenávist, zlobu, zášť tam, kde to není zapotřebí.

Ruská zem a Ruský lid je statečný, dobrosrdečný. Má svoje tradice, kulturu a především svojí hrdost. Německému národu taky nevyčítáme krutosti 1. a 2. Světové války, kterou rozpoutal, tragédii a utrpení, bolest, která se nedá popsat. Přesto, jak jsem uvedl, žijeme v roce 2018, nehledejme nenávist, zášť a zlobu. Osobně mohu upřímně říci, že mám rád i Německý národ.

Ale vraťme se k Ruskému lidu a k Ruské zemi. Nevnucujme jim představy o naší demokracii, o našem právu, o našem vidění světa, o našem pořádku, o naší představě, jak by to mělo být a že to tak je správné.

Ne, nedělejme to, vzpomeňme si na Jugoslávii, Husajna, Kadáfío a další, a jak to dopadlo, jaká tragédie z toho vznikla, kolik bolesti, utrpení to přineslo.

Nechme Rusko Rusům, nechme jim jejich svět, jejich kulturu, jejich tradice, jejich historické zkušenosti, které vznikali v pekle lidské bolesti, utrpení, krutosti.

Pro toto vše, se před Ruským lidem skláním a obdivuji jej.

Je to rozsáhlá země, kde na jedné straně Ruská existuje kočovný a kmenový způsob života, a na druhé straně Ruska je moderní civilizace s atomovými elektrárnami, tryskovými letadly, kosmickými loděmi.

Je to rozsáhla země, kde na jedné straně Ruska se snaží vládnout šlechtické rody a určovat kdo, kdy a jak bude žít společně oligarchií. A na druhé straně Ruska je stát řízený státními institucemi opřené o zákonné normy a pravidla tak, jak správně má fungovat stát a jeho zřízení. Je to rozsáhlá země, o které milióny lidí na tomto světě vůbec nic neví, a věří pouze tomu, co jim je sděleno pomocí médií. Otázkou však zůstává, zda tyto informace o Ruské zemi jsou vždy pravdivé, zda nejsou účelově vytvořené, zkreslené, aby tak nabudily onu demagogii Goebbelsovy taktiky propagandy:


" Stokrát opakovaná lež, se pak stává pravdou".

A co pan prezident Putin.


Vůbec mu jeho pozici nezávidím, jenom bych si přál, aby žil ještě nejméně dalších sto let. Převzal zemi rozvrácenou po období vlády Jelcina. Zemi plnou gangů, mafie, národnostních rozporů, šarvátek. Když vidím, co dokáží vytvořit média, jakým způsobem se chovají, vykřikují, jak jednají, jak postupují, tak smekám před panem Prezidentem Putinem, že to dokáže ukočírovat, že se dokáže ovládat. Že přes všechny tyto útoky na Ruskou zemi dokáže jednat o spolupráci, o míru, o přátelství.

Ano, je to skutečný Prezident, který hájí zájmy Ruské země, Ruského lidu, chrání a brání suverenitu, nedotknutelnost a svrchovanost své země, vždyť to je jeho ústavní povinností, zrovna tak jako hospodář země hají tradice, kulturu a zvyky Ruské země. Brání a chrání i bezpečnost svého národa, Ruského lidu.


A všem těm, co mě za tento článek budou lynčovat, co na mě budou vykřikovat, chci říci jenom jedno.


" Když bych měl tu čest se potkat s panem Prezidentem Putinem, bylo by mi ctí, mu podat ruku."
V. r. - Ladislav Račok


Děkuji čtenářům za projevenou trpělivost a podporu.
 


Miluješ vlast, jsi extremista a rasista

30. října 2018 v 13:42 | Ladislav Račok |  Zahraničí politka a vztahy České republiky
K porobě a vnucení malosti národům České republiky se vytvořila ideologie a propaganda, která má vzít hrdost, lásku k rodné zemi, národní cítění. Odebírají se dějiny bojů za sebeurčení Čechů, Moravanů a Slezanů z učebnic, cílené jsou snahy na změnu národních tradic, kultury, které ať chceme, nebo nechceme, jsou svázány s křesťanstvím.
Vnucuje se tedy jediná myšlenka, jak zastavit ten odbojný lid České republiky, který odmítá politiku EU, odmítá imigrační a zvrácenou politiku, která žene Evropský kontinent, Evropu do záhuby, neštěstí, tragédií a útlaku nastupující silou muslimsko islámské ideologie, která do Evropy nepatří, nepatří do křesťanské Evropy, nepatří do té Evropy, ve které jsme se narodili, vyrůstali, učili, byli vychováni, nepatří do té Evropy, do které jsme vstupovali v rámci Lisabonské smlouvy.
 1. Jsi hrdý Čech a Češka - jsi extrémista, rasista, xenofob
 2. Jsi hrdý Moravan a Moravanka - jsi extrémista, rasista, xenofob
 3. Jsi hrdý Slezan a Slezanka - jsi extrémista, rasista, xenofob
 4. Miluješ svojí rodnou zem více jak Evropskou unii - jsi extrémista, rasista, xenofob
 5. Miluješ svůj rodný jazyk a chceš zachovat jeho výuku - jsi extrémista, rasista, xenofob
 6. Máš hrdost a úctu ke státní vlajce větší než k vlajce Evropské unie - jsi extrémista, rasista
 7. Máš hrdost a úctu k národním symbolům - jsi extrémista, rasista, xenofob
 8. Máš rád Velikonoční svátky a s tím spojené tradice - jsi extrémista, rasista, xenofob
 9. Máš rád Vánoční svátky a s tím spojené tradice - jsi extrémista, rasista, xenofob
 10. Máš rád Ježíška a odmítáš vnucování ostatních svátků - jsi extrémista, rasista, xenofob
 11. Chceš zachovat tradiční náboženství vycházející z křesťanství - jsi extrémista, rasista, xenofob
 12. Odmítáš zavádění muslimsko islámské ideologie a propagandy - jsi extrémista, rasista, xenofob
 13. Odmítáš budování mešit na území České republiky - jsi extrémista, rasista, xenofob
 14. Odmítáš zavádění multikulturní výuky na školách - jsi extrémista, rasista, xenofob
 15. Odmítáš zavádění muslimsko islámské výuky v mateřských školkách, základních školách - jsi extrémista, rasista, xenofob
 16. Odmítáš Istanbulskou úmluvu - jsi extrémista, rasista, xenofob
 17. Odmítáš Dublin IV. - jsi extrémista, rasista, xenofob
 18. Odmítáš Marakéšskou deklaraci - jsi extrémista, rasista, xenofob
  Jak tedy zastavit ten odbojný lid České republiky. Možná by bylo dobré, aby přestal uvažovat, myslet, přemýšlet, aby zalezl někam do děr a už nevylezl.
  Vezměte mu národní hrdost, čest, vezměte lásku ke všemu co má rád, co miluje. Křičte na něho, zesměšňujte ho, obviňujte ho, nenechte mu nic, prostě ho zlomte. Ať zapomene na národní dějiny a historii a na vše co je s tím spojené.
  A to křesťanství mu vyžeňte z hlavy, neb nastupuje jiná síla, které již ovládá státy Evropy jako je Francie, Německo, Belgie, Holandsko, Švédsko a další. Tak nám tu národové České republiky nebudou kazit naše plány, naše zájmy.
  A tak bych si přál, abychom v těchto otázkách, postojích bez rozdílu politické příslušnosti zachovali společnou touhu, zachování naší České republiky, úcty a lásky k národním symbolům, jejich národních tradic a kultury.
Až mne vlast povolá, nezalezu, budu první, a dám jí vše. Může si o tom myslet, kdo chce, co chce. Může si myslet, že jsem naivní snílek, ale lásku k rodné hroudě, mé zemi a vlasti, Českému lvu mi nikdo nevyrve, leda že by mi vyrval srdce.
Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň,
V. r. - Ladislav Račok

Skláním se s úctou před statečností

19. října 2018 v 10:55 | Ladislav Račok |  Zahraničí politka a vztahy České republiky

Skláním se s úctou před touto statečností, a přál bych německému národu co nejkratší probuzení z této temnoty madam Merkelové.


Mohl bych napsat tisíce slov, ale proč, když slova jsou již napsána.

Jsou napsána v bolesti, zklamání a žalu nad svou rodnou zemí, nad tím, kam se ubírá a směřuje, kdo jí řídí a spravuje. Nad ztrátou bezpečí a ohrožení ve vlastní rodné zemi, nad ohrožením životů svých blízkých, přátel a nejdražších, svých dětí, z ohrožení Německého lidu.

Ne, nebudu psát tisíce slov, i když bych napsal sám, jak mně bolí srdce, jak to vnímám i já sám, a denně si kladu tisíce otázek. Kam se ubíráš, Evropo, kam kráčíš, proč se nebráníš, proč nebráníš Evropany, proč nebráníš svojí kulturu, svoje tradice, svojí svobodu a bezpečí.

Ne uvedu jen to, co napsala a uvedla německá žena, a svou statečností a odvahou, svým srdcem ke své rodné zemi, vlasti, ukázala světu, že německý lid nesouhlasí s tím, co se nyní děje v Německo přes veškeré potlačení demokracie, svobody slova a projevu, nesouhlasu imigrační politikou.Herečka Silvana Heißenberg píše MerkelovéJste nejopovrženíhodnější a nejkriminálnější spolková kancléřka, kterou kdy německý lid musel strpět. Importovala jste německému lidu záměrně a protizákonně teror, válku, chudobu a smrt prostřednictvím ilegálních azylových parazitů, statisíců žoldnéřů, IS teroristů a dalších těžkých zločinců do naší země.Podle ústavy čl. 16 a) nemá v Německu právo na azyl NIKDO, kdo přicestoval ze třetích bezpečných zemí, proto se nalézají VŠICHNI VAŠI hosté v Německu ILEGÁLNĚ. Schengenská a Dublinská dohoda byly také protiprávně a záměrně zrušeny. Přísaháte ve Vaší úřední přísaze m. j. zdržet se "škod německému lidu", denně činíte přesný protiklad. NEMÁTE pověření starat se o potřeby "všech lidí", nýbrž jedině o vůli NĚMECKÉHO LIDU, jen to byl Váš úkol; Vy nejste nic jiného než zaměstnancem NĚMECKÉHO LIDU, neboť všechna moc pochází z lidu a NE od Vás.


Nestarala jste se o ŽÁDNÉ NĚMECKÉ POTŘEBY. Štvala a štěpila jste celý národ vědomě proti sobě a zničila jste celé rodiny. Nám Němcům by se mělo dařit jako nikdy jindy? Veřejné instituce musí být kvůli VAŠIM ILEGÁLNÍM HOSTŮM nyní masivně zabezpečeny, oploceny a střeženy policisty se samopaly.


Nyní jsou nutná ochranná pásma pro ženy, které se musí skrývat, aby se nestávaly oběťmi sexuálních přepadení od VAŠICH NEZADRŽENÝCH HOSTŮ.


Denně se dopouštějí VAŠI HOSTÉ násilných zločinů. Chudoba německých starců a dětí je vysoká jako nikdy jindy. Skoro 1 milion Němců žije na ulici. Pomáhat těmto lidem byl VÁŠ ÚKOL a ne zaplavit celou Evropu okupanty, kterým je kultura cizí, a tyto zaopatřovat NAŠIMI těžce nahospodařenými daňovými miliardami.


Vy žádáte respekt?


VAŠI PŘEVÁŽNĚ kriminální okupanti, kteří v Německu znásilňují a vraždí, jsou ještě bráni do ochrany jako oběti "pravičácké štvanice". Když chcete respekt a měla byste mít svědomí, zodpovídala byste se sama z Vašich trestných činů před soudem.


Pokud justice konečně nezačne jednat podle práva, převezme to lid, neboť všechna moc pochází pouze z lidu, a německý národ je VÁŠ šéf! Vy nejste nikdo.


Ještě žádný spolkový kancléř SRN nezpůsobil německému národu vědomě a úmyslně tolik škod a utrpení a nebyl tak nenáviděný jako Vy, to jste při každé volební kampani zřetelně cítila.


Já si přeji pro rok 2018 jen jedno: abyste Vy a celá ta Vaše parta lidí byla kvůli veškerému porušování zákonů postavena před řádný soud a abyste všichni putovali nejméně na doživotí do vězení. Taková velezrada na národu, kterému vládnete, ještě nikdy v dějinách SRN nebyla.


Ti zaplacení, pokrytečtí komentátoři, kteří Vám ještě lížou konečník, kteří nejsou schopni samostatně a jasně myslet, si mohou ušetřit každé pochlebování Vám, neboť takové osoby nebere žádný rozumný člověk vážně.

Co nejhlouběji Vámi opovrhuji a přeji Vám Váš spravedlivý trest."

Co nejopovržlivěji kvůli Vaší Stasikompanii nyní BÝVALÁ herečka

Silvana HeißenbergOdkaz:Kam kráčíš, Praho, město mého srdce České republiky

25. září 2018 v 13:58 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost

Přátelé, přítelkyně, bratři a sestry,
toto jsem převzal, a domnívám se, že to již nepotřebuje komentář.
Diskutujte, přesvědčujte, aby lidé šli k volbám, aby volili ty osobnosti, které budou hájit a bránit naše města,
naše tradice, naší kulturu, naše křesťanství.
Česká republika je naše, a my si í vzít nedáme.

Karel Staněk sdílel (a) příspěvek.

Ross Hedvicek

19 hod

Prislo emailem (nejsem autorem, do Prahy nepachnu):

Procházka večerní Prahou: imigrantské drogové a zločinecké gangy

V oblasti Vinohrad lze pozorovat nárůst dvojic typu Arab + Češka. Arabové se zde usazují a kupují celé domy. Šel jsem si tam do vietnamské restaurace na rizoto a hle, majitel musel obsluhovat černého muslimského lídra, který měl českého asistenta. Všechny ženy musely od stolu, jídlo mu musel podávat narychlo přivolaný šéf restaurace. Doprovodná skupina musela čekat před restaurací, až se šéf nají. Poslal je do vedlejší restaurace, atd. Podezřelé skupiny Arabů u kostela na náměstí Míru pozorující dívky katolického gymnázia.

Pákistánců zde přibývá, jako Arabů. Jen si občas vzpomenu na hrozbu, kterou mi vzkázali arabští studenti, že až jich bude v Čechách víc, budou nás křesťany podřezávat jako ovce. To mi bylo řečeno osobně už v roce 1992 "pod koněm" u Václava.

Stanislav Jánský

Procházka večerní Prahou. Imigrantské drogové a zločinecké gangy ovládly centrum Prahy. Magistrát ale zatím řeší, jak být více vstřícný k cizincům ... Radnice Praha 1 zase bojuje proti údajnému "rasismu".

Před pár dny jsem byl pozván starým známým na večerní procházku centrem Prahy. Nebyl jsem večer v okolí Václavského náměstí snad 10 let. Pro mého průvodce je to vlastně "pracovní cesta", pracuje totiž v oblasti "bezpečnosti" a tak to bylo i s jeho odborným výkladem.

První věc, která mne zarazím je obrovský počet migrantských podniků na prestižních místech v centru Prahy. Turecké kebabárny, arabské směnárny, či vietnamské večerky a "novinové" stánky zamořily centrum Prahy jako kobylky. To tu zjevně před deseti lety nebylo. Například Jindřišská ulice na rohu s Václavákem má hned několik velmi zajímavých podniků. Dvě evidentně muslimsky provozované směnárny, vedle vietnamská večerka a restaurace. Na první pohled velmi podivný business.

Můj průvodce mi ale hned rozjasní obzor. Většina imigrantských podniků prý slouží jako "logistická základna pro pouliční prodavače drog". Zde si skladují "zásoby", odevzdávají hotovost, hotovost, či si chodí odpočinout. Hned ukazuje na hloučky mladých Arabů a černochů (prý převážně Nigerijců), kteří korzují po ulici, či postávají na rozích. Nigerijci prý prodávají převážně kokain, Arabové zase heroin, nicméně hlavní česká droga je dnes pervitin a ta je doménou hlavně Vietnamců. Ti ovládají rovněž obchod s marihuanou. Byť všechny tyto menšiny prý vzorně spolupracují. Když chce někdo od Nigerijce na ulici pervitin, tak prý mu ho hned u Vietnamců obstará a naopak. Večer jsou jejich zákazníci převážně z řad západní "pokrokové mládeže", která přijela do Prahy zapařit. Přes den zase místní narkomani. To vše je doplňováno drobnou místní kriminalitou, kde prim hrají arabští a cikánští kapsáři, často dublující jako žebráci.

Přejdeme Václavák a jdeme kolem pasáže Světozor dolů na Můstek. Po levé straně míjíme nově otevřenou vietnamskou večerku, přímo na hlavni ulici, zde musí být nájem v desítkách EUR za metr měsíčně. Žasnu, jak může asi vypadat ekonomika takového podniku. Můj průvodce jen rezignovaně mávne rukou…

Dole na Můstku zase vidíme několik černošských naháněčů do barů a Night Clubů. Jelikož jsme dva muži, tak nás neodbytně atakují. Prý rovněž dublují jako pouliční dealeři drog, původ obvykle Nigerie, Somálsko, Ghana apod. … Žasnu, kde se tu podobná individua vůbec vzala. Vše se děje za přihlížení policie. Problém je prý ve vedení policie, místních komunálních politicích a české justici. Vedení policie totiž má podle všeho od politického establishmentu tichý pokyn proti imigrantské kriminalitě nezasahovat. Imigranti se proto cítí skoro beztrestně. Na ruku jim jde i justice.

Velký podíl na současném stavu mají ale místní radnice. Jak magistrát ovládaný neziskovkářkou Krnáčovou a podporovanou ČSSD, KDU a Zelenými, tak radnice Prahy 1, ovládaná TOP09, ČSSD a ODS. Je totiž málo známým faktem, že radnice určují policii ČR priority práce a mají pod palcem i městskou policii. Jenže potírání bující imigrantské kriminality k prioritám magistrátu ani Prahy 1 zjevně nepatří. Oba úřady se naopak přímo vyžívají v podpoře všemožných menšin a v boji proti údajnému českému "rasismu a xenofobii". Vřele všem doporučuji prostudovat dotační program jako magistrátu, tak Prahy 1. To budete valit oči, není divu, že pak již nezbývají peníze například na opravu děravého chodníku přímo dole na Můstku. Přednost zjevně má gay pride, či spřátelené etno "neziskovky" bojující proti "české xenofobii".

Druhý den mám schůzku s přáteli, kteří kousek od Václaváku na Praze 1 žijí. Potvrzují moji zkušenost. Večer je prý centrum Prahy pouze pro otrlé. Obzvlášť jim prý vadí agresivní drogové mafie, které se prý nezastaví před ničím. Když jdu z oné schůzky domů a procházím parkem mezi pasáží Světozor a Jngmannovým náměstím, tak veřejně si na lavičce zrovna skupinka 3 narkomanů píchá nitrožilně drogy. Je 1. květen 13.00 hodin. Kousek vedle je dětské hřiště plné rodičů s dětmi …

Praha je prý šesté nejbezpečnější hlavní město na světě … Nějak se mi tomu nechce věřit … Naopak je zjevné, že centrum Prahy (Václavák a okolí) začíná upadat. Ony totiž imigrantské obchody jsou vždy známkou úpadku, to ostatně vidíme v celé západní Evropě. Stačí se projít centrem Paříže, Amsterdamu či Berlína.

Je nejvyšší čas to zastavit. Kdy že jsou to komunální volby? Fakt mě fascinuje, jak Češi kritizují západní Evropu, že si volí sluníčkáře, ale přitom sami volí úplně stejně idioty.
To samé jsou dnes Vinohrady, samý doner kebab, plny vousatých neevropských individuí, no a radnici tu ovládá?

Nebuďme hluchý a slepí k muslimsko - islámské ideologii

9. září 2018 v 16:10 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnostMuslimové se nedají integrovat. Jejich muslimsko - islámské náboženství je vlastně politická ideologie se svojí neměnnou podstatou opřenou o právo Šaría. Jenom hluchý a slepí politik, pseudohumanista to nevidí a vlastizrádci Evropy a našich domovů.

Giovanni Sartori - princ v sociálních vědách 92letý Giovanni Sartori, jeden z největších politologů a sociologů přítomnosti

zemřel. Profesor

nejprestižnějších amerických universit Stanford, Yale, Harvard aj. Byl Kissingerovým přítelem, Obama byl jeho žákem, respektoval ho i Ronald Reagan, o němž řekl: "Neměl vysoké vzdělání, ale úžasný politický talent a výjimečný praktický rozum". V nedávném hovoru s il Giornale o islámu.

Profesore, čelíme islámské invazi? Invazní vlna z islámských zemí se musí zarazit, islám nelze integrovat do evropské tradice. Říkám to řadu desetiletí. Jste pravičák? Levice, pravice, nezajímá mě to. Důležitý je smysl pro realitu. Studuji ty věci celý život. Snažím se pochopit politické, ekonomické a etické mechanismy, které řídí vztahy islámu a Evropy, abych mohl navrhnout řešení té katastrofy, které čelíme. Jaká katastrofa? Tvrzení, že lze mírovým způsobem integrovat obrovskou komunitu muslimů, věrnou teokratickému monoteismu, která odmítá akceptovat separaci politické a náboženské moci - katastrofální iluze. Tato nesmyslná fantazie povede k válkám čím dál tím otevřenějším a současnějším. Proč? Islám po třicetileté přítomnosti v západní Evropě odhalil pravou tvář. Jeho adepti jsou ochotni se vyhodit do povětří, a to pomocí nejmodernějších technologií. Islám se nevyvíjí, jde o teokratický monoteismus formovaný v 7. století, zcela nekompatibilní se západním monoteismem. Po vítězství Vídně v roce 1683 se tato realita ignorovala a čelíme jí s novou silou dnes. Nelze kohabitovat? Ne, západní společnosti jsou založeny na suverenitě lidu, islám na suverenitě Alláha. Integrace muslimů do naší společnosti není možná? Od roku 630 nezná historie jeden případ muslimské integrace do nemuslimské společnosti. Podívejte se na Indii nebo Indonézii. Ve svých zemích muslimové žijí pod suverenitou Alláha bez problému, zatímco na západě… Muslimský imigrant na západě se stále ztotožňuje s tímto principem a odmítá západní etické a politické principy, nemůže se integrovat. V Anglii nebo Francii je třetí generace muslimů ještě fanatičtější a víc násilná než ty předchozí. A multikulturalismus? Co je to vůbec multikulturalismus? Nesmysl, nic takového neexistuje. Levice, která s tím termínem operuje, o islámu nic neví. Jejím diskursem je ignorantství. Číňané jsou Číňany několik tisíc let a perfektně v našich městech kohabitují i se svými zvyky a tradicemi. Podobně Evropané židovského původu. Nikdy ne muslimové. V soukromém životě ať si věří, čemu chtějí, ale politicky musí akceptovat naše zákony a lidovou suverenitu, jinak nemají na západě co pohledávat. Jestli někdo z levičáků uslyší vaše úvahy, prohlásí vás za xenofoba. Celá levice je skandál. Jsou zbabělí a ztratili původní ideologii, aby zůstali "progresívními" zaštítili se hanebností typu "hranice všem otevřené".


Co dělat? Respektovat zákony a pravidla. Imigrace do Evropy již dál není únosnou. Každý migrant musí mít vízum, dokumenty, jasnou identitu. Ilegálové musí být odsunuti zpátky do svých zemí. Ti kteří zůstanou, nemohou dostat volební právo, jinak muslimové vytvoří nebo ovládnou politické strany a v důsledku jejich vysoké porodnosti budeme ztraceni, během pár desetiletí to tu všechno ovládnou. Staneme se menšinou ve státě ovládnutého šarií. Žil jsem třicet let v USA, měl jsem všechna práva kromě volebního a nevadilo mi to. A co masívní transfer imigrantů po lodích? Každá urgentní situace má své etapy. Jsme v poslední etapě: válečné. Jsme napadáni a aby bylo jasno, musíme se bránit všemi zbraněmi, které máme k dispozici - letadly, torpédovat je atd. Co to říkáte? Říkám, že jsme ve válce, kdy druhá strany nerespektuje teritoriální vody. Pošleme letadla k libyjským břehům, potopme lodi v přístavech. Je to jediná reálná možnost jak je odradit od invaze do Evropy. Po dvou, třech útocích přestanou. Pro některé intelektuály je západ vždy viníkem. Jsou stupidní, sebedestruktivní. Inkvizice byla tragedií, ale toto fanatické období západ před staletími překonal. Ne tak islám. Není schopen evoluce. Je to svět bez pohybu, nikdy nevstoupil do industriálního věku, ani ty nebohatší muslimské země. Mají obrovské bohatství v ropě, ale nic nejsou schopni vyrobit, všechno musí dovážet. Symbolem jejich civilizace je bazar. Podle některých teoretiků mezi civilizační kontakt obohacuje? Pokud existuje vzájemný respekt a vůle k soužití. Jinak nemůže jít o obohacení, ale o válku, kde nejmocnější zbraní je demografie, totálně v jejich prospěch. A Evropa? Už neexistuje. Nikdy jsem neviděl stupidnější instituci než je Evropská unie. Favorizuje masovou imigraci, devastuje evropské ekonomie a celou Evropu to dovede do nezaměstnanosti a chudoby. Evropa podle vašich představ? Konfederační, složená jen z původních sedmi zemí. Aktuální EU složená z 28 zemí a 28 jazyků je nesmyslem, nic neví o islámu a je totálně neschopná obrany, je směšná a nezodpovědná. Jak to s islámem v Evropě skončí? Máme lidské bomby, islámské mučedníky - svědčí to o tom, že se blíží vyvrcholení.

Ochrana, obrana hranic suverénního státu

27. srpna 2018 v 14:39 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
A tak si říkám, jak je krásná moje rodná zem, vlast našich předků, vlast dávných Chodů, známého Koziny, Karla Havlíčka Borovského, Máchy, Boženy Němcové, našich dědů, babiček, otců a matek, kteří vždy měli v hrudi Českého lva, pro něj trpěli, strádali a umírali.
Nejde vyjmenovat všechny, jedno však víme, že národy zemí českých a moravských bránili Českého lva a byli na stráži. Bránili jej slovem, pokorou a trpělivosti při obhajobě státní suverenity, nezávislosti a nedotknutelnosti. Snažili se slovem a vysvětlováním při obhajobě národních tradic, kultury hájit dětství, odkazy a práva, které se předávali z generace na generaci jako nejcennější, nejsvětější poklady naší vlasti na práva sebeurčení národů Čechů, Moravanů a Slezanů.
A když potom přes všechny tyto privilegia byly naše národy zrádnou šlechtou odmítnuty, když nebyly vyslyšeny, pak se semkly v jednu hradbu, v jednu sílu, jejichž energie je jako nekonečný vesmír, jako sluneční bouře, tak bránili hranice své země proti nevoli, proti bouřím přicházející z jiných končin, proti úkladům a snahám porušit naše hranice Zemí Českých a Moravských, pokořit a ponížit naše národy, vzít jim práva na sebeurčení, vzít jim jejich rodnou zem, vlast.
A kam spějeme my dnes, kam spěje Evropa, a co Maďarsko, Itálie, která se dostává do nevole evropských mocipánů, a všech těch co jim přizvukují, poklonkují a co národní hrdost, lásku k rodné zemi a její obranu a ochranu státních hranic kritizují, označují za projevy nedemokratického a nelidského přístupu před imigrantama, kteří přišli Evropu dobýt, zničit, nastolit své práva muslimsko - islámské ideologie, včetně hrůzostrašného práva Šaría, zničit naší kulturu, naše tradice, naší víru.
A dokonce všechny tyto snahy k ochraně suverenity, nedotknutelnosti a svrchovanosti jsou vyšetřovány soudními orgány jako nepřípustné, rasistické a činy proti lidskosti.
Tak až tam dospěla činnost bruselských pánů, pseudohumanistů a politiků poklonkují cích bruselským velkoknížatům.
Historie nás vždy učila, učili mě to mí rodiče, můj otec nositel dvou Válečných křížů, vyznamenání II. stupně Za vybudování Československé armády po roce 1945, vyznamenání Za Osvobození Československé republiky z nepřátelského obležení,
že tam:
"Kde při obraně svrchovanosti, nezávislosti a nedotknutelnosti územní celistvosti státu nestačí slovo, varování, pak musí být povolána k ochraně a obraně armáda."

Vysvětloval mi to a já to pochopil, a k srdci uložil, že nájezdníka, dobyvatele, kolonizátora, který tě chce okrást o tvůj domov, ukrást tvojí vlast, zničit tvojí kulturu, slovem moudrým nepřesvědčíš, pak jedinou a možnou rétorikou je síla za použití zbraně k ochraně a obraně státu.
Ne, přes všechny problémy a nedostatky při řízení a správy naší země, a je mnoho toho co nás trápí jako například: armáda, policie, finanční správa, zdravotnictví, školství, zemědělství, obnova průmyslu, přes všechny tyto nedostatky je na prvním místě jako prvořadý úkol:

"Obrana a ochrana suverenity, nezávislosti a nedotknutelnost České republiky s plným odmítnutím migrační politiky Bruselu a odmítnutím přijímat imigranty, zakázat zákonem muslimsko - islámskou ideologii a veškeré projevy této kultury, zákonem ustanovit, že Česká republika je křesťanskou zemí a jediným náboženstvím uznaným státem je křesťanství."
Až mne vlast povolá, nezalezu, budu první, a dám jí vše. Může si o tom myslet, kdo chce, co chce. Může si myslet, že jsem naivní snílek, ale lásku k rodné hroudě, mé zemi a vlasti, Českému lvu mi nikdo nevyrve, leda že by mi vyrval srdce.

Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň,

V. r. - Ladislav Račok

Jan Hus versus SPD Tomio Okamury

25. srpna 2018 v 12:18 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
Už jsem to řekl a popsal v článku "SPD není ďábel". A ani jsem netušil, jak dalece jsem od té pravdy, od té dávné doby našeho myslitele a vlastence národů Českých, Moravských a Slezských mistra Jana Husa a již v té době i národů, kteří žili v naší zemi a za svou ji přijali se všemi zvyklostmi, tradicemi a kulturou a náboženstvím, a stali se našimi přáteli a dobrými sousedy a rodinnými členy.
Který hlásal to, čím se proviňuje i dnes SPD a Tomio Okamura a jak již jsem uvedl, tak mistr
Jan Hus ve své době. Kázal otevřeně a srdcem k lidu, poukazoval na nemravnosti té doby, kritizoval církev a šlechtu neřádnou,
kdy se kázalo o poslušnosti, mravnosti, ušlechtilosti, a ten kdo to kázal a prohlašoval lidu, pij vodu, sám pil víno. Sami žili v marnotratnosti, úplatkářství, korupci, a hlavně byli ochotni prodat českou hroudu, Českou zemi za kus žvance cizákům.
Tak jak to jde, páni konšelé, pokrytci, Jidáši, ohýbači páteře, už sepisují traktáty, stížnosti a předávají je vrchnosti klanící se až k zemi, a kdyby to šlo tak až pod zem by se ohnuly, že i ta matka země by se zakaboňela ošklivostí nad tou jízlivostí, tou špínou, tím farizejstvím a zaprodaností a nad tím jak si mnou ruce, že právě teď, a nyní před volbami jim to hezky a pěkně vyšlo. Oslavující se všemi těmi, co naši matičku Českou zem chtějí cizáků rozprodat, národy naše zaprodat a už se vidí, jak dukátky v měšci jim budou cinkat sladce a na srdci hřát jak Lakomcovi.
No žijeme v 21. století, tak věřím, že soud je nestranný, plně apolitický a plně respektující zákon ve smyslu, že podanou stížností s návrhem na zrušení SPD Tomio Okamury po seznámení s obsahem stížnosti a daného návrhu buď zastaví hned bez projednání, anebo při řádném projednání stížnost a návrh uzavře jako neopodstatněnou, která se v tomto smyslu neopírá o daný zákon.
Neboť jak již jsem uvedl jednou:
Vzniká skupina nespokojených bývalých členů SPD a co k tomu dodat:
Každý by měl vědět, že předpokladem je dospělí jedinec, a že každá politická strana, má svůj.
 1. Politický program.
 2. Stanovy jsou základní principy ideového zaměření daného politického subjektu, a to bez rozdílu, zda je to politická strana, hnutí nebo občanské sdružení.
  Má svůj řád vnitřní a vnější. Je to o politické disciplíně, o tom, kdo, kdy a jak vystupuje jak uvnitř, tak navenek.
  A v tom může být různost pohledů.
  Lze diskutovat, lze rozporovat do doby, než se přijme k jakékoliv problematice usnesení.
  Toto usnesení je pak závazné pro další činnost vnitřní i navenek.
  Zpochybňování, odmítání takovéhoto usnesení, je pak projevem politické nedisciplinovanosti ohrožující samu podstatu politické strany, hnutí nebo občanského sdružení.
  Tato činnost se pak stává destruktivní a zničující pro samu existenci a jediným východiskem pro zachování daného politického subjektu, hnutí, občanského sdružení je s těmito jedinci ukončit činnost a spolupráci.
  A proč je vlastně ta SPD tolik proklínána, no v podstatě za to samé jako byl proklínán a upálen Jan Hus.
  Je to láska k lidem, k národům Čechů, Moravanů a Slezanům a i všem dalším národnostem bez rozdílu, které s námi žijí historicky a Českou republiku přijali za svou.
  Je to prosazování národní hrdosti a cti, je to obhajoba naší víry a kultury, a především je to prosazování postojů a lásky k rodné zemi České republice, jejím národním symbolům, obhajoba její svrchovanosti, nedotknutelnosti a územní celistvosti.
  A věřím, že vichry a krupobití zloby, nenávisti vymizí a zůstane čisté nebe nad naší rodnou zemí, že Česká republika a její národní symboly budou dál plápolat a odolávat času,
  a Český lev zůstane na stráži připraven k obraně naší drahé vlasti.
  Závěrem chci podotknout.
  Každý má právo volby, právo se rozhodnut jaká idea nás osloví, která je blízko našemu srdci a vnímání.
  Do této idey se nesmí dostat touha po moci a vládnutí.
  Do politické odpovědnosti by se měli vždy dostat takový jedinci a to bez rozdílu, zda je to poslanec, senátor, ministr, starosta, hejtman, kteří ve své činnosti se budou opírat o ideu daného politického subjektu, hnutí nebo občanského sdružení.
  Jak řekl jeden významný politik:
  " Politika není špinavá, špinaví jsou ti, co jí špinavou činí.
  S úctou
  V. r. - Ladislav Račok

Vlastizrada suverenity České republiky

11. srpna 2018 v 11:33 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
Vlastizrada suverenity České republiky. Je to odvážné tvrzení, nebo jen mylná představa. Domnívám se, že ne. Tak tedy od začátku, nebo počátku, kdo a kdy schválil tento zákon, který umožňuje cizincům bez občanství České republiky volit do obecních, regionálních
a krajských zastupitelstev a dokonce nedej bože být i zvolen.
Vzpomínám si na devadesátá léta, kdy tehdejší prezident Václav Havel a ministr zahraničních věcí vypracovali a předložili vládě ke schválení Mezinárodní smlouvu s Německem, kde jedním ze základních pilířů této smlouvy bylo se:
" Omluvit Německému národu za vyhnání po roce 1945".
Tenkrát vznikla ohromná síla odporu, ke kterému se přidala i Praha. Václav Havel tenkrát vystoupil v televizi s prohlášením, že tedy takto vypracovanou dohodu vládě nepředloží.
Ale zároveň dodal, že se to zařídí jinak.
Jak jinak, to ukázal čas. Začaly mizet továrny, výrobny, stát začal ztrácet jednu výrobní kapacitu za druhou a lidé přicházeli po tisících o práci.
A co dál, to víme všichni. Ale kdo tušil, že to půjde ještě dál a dál, až k samotnému postupu:
"Vlastizrady suverenity České republiky"
A tak se ptám, jak je mým zvykem, kdo a kdy schválil zákon, povolující cizincům bez občanství České republiky volit do obecních, regionálních a krajských zastupitelstev a dokonce mít možnost být i zvolen. Kdo se podílel na této vlastizrádné činnosti a ve prospěch čeho a koho. Kde byly ty tzv. státotvorné strany, které tady vládly od devadesátých let.
Zde by bylo dobré znát odpověď, kdo a jak hlasoval pro tento ponižující a potupující zákon pro národy Čechů, Moravanů a Slezanů, jakožto i národy, které s námi žijí historicky a naší zem, vlast Českou republiku přijali za svou vlastní, žijí s námi, jsou to naši sousedé, přátelé a mnohdy již s námi vytvářejí i rodinné vztahy.
Kdo jim dal právo bez veřejné diskuze, veřejného referenda takto rozhodnout a tento vlastizrádný zákon schválit, který pošlapává suverenitu a svrchovanost České republiky.
O čem je tedy řeč, no přeci o tom, že někde ve Francii, Německu, Holandsku, Belgii a tam někde v cizině se mohou domluvit národnostní skupiny a tímto zákonem ovlivnit chod České republiky zcela legitimně a účelově. Tak například muslimsko - islámská ideologie by mohla takto implantovat do krajských systémů své stoupence, kteří by započali budovat krok po kroku svou vizi muslimsko - islámského impéria v srdci Evropy, s ovlivňováním obecných, regionálních a krajských systémů ve svoji muslimsko - islámskou ideologii, která je nenávistná, nesmiřitelná s pokrokem civilizovaných zemí, která je násilná a vraždící.
Ale vraťme se k závažnému problému, který ohrožuje celistvost, svrchovanost, nezávislost a suverenitu České republiky.
Byl bych rád, aby Parlament České republiky ve zkráceném řízení okamžitě přijal zákon, který s okamžitou platností zruší vlastizrádný zákon pošlapávající suverenitu, svrchovanost a nedotknutelnost České republiky,
aby jej schválil Senát České republiky a podepsal ho pan Prezident, s odpovědností za svou rodnou zem, vlast našich předků, náš domov Českou republiku.
Kterou máme povinnost chránit, opatrovat a předat dalším pokolením.
Byl bych šťastný a hrdý na svou zem, na mou vlast, abych věděl, že je ještě má, naše a vaše, nás všech, že zastupitelé obecných, regionálních krajských orgánů,
že poslanci Parlamentu a Senátu České republiky, Prezident České republiky,
je Čech, Moravan, Slezan, který je hrdý na svou vlast, zná její bolesti, trápení, touhy
a potřeby, a pracuje pro blaho své země a jejího lidu v zájmu České republiky.
Česká republika je naše, a my si jí vzít nedáme.
S úctou
V. r. - Ladislav Račok

Zrušení zahraniční volby do PS, senátu a prezidenta

11. července 2018 v 10:31 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost

Přemýšlel jsem nad tím, jak dopadlo první kolo volby prezidenta


Možná to není ta správná úvaha, ale kladu si otázku, kdo a kdy vlastně přišel s tím, aby se mohlo ze zahraničí volit po internetu, anebo, vůbec volit ze zahraničí.

Domnívám se, že každý občan České republiky žijící na území České republiky a s trvalým pobytem, má ústavou zaručené občanské právo účastnit se voleb do zastupitelských sborů všech stupňů a volby hlavy státu.

U této skupiny obyvatel, kteří ve svém každodenním životě s námi se všemi dýchají vzduch České republiky, žijí své životy v prostoru České republiky se vším, co každodenní život přináší, starosti, radosti, veřejné dění a jeho ovlivňování politickým a státními institucemi, je logické, že pak takovýto občan plně v souladu se svými právy využívá právo volit.


Ale co ta druhá skupina voličů, volící ze zahraničí a po internetu?


Skupina lidí, kteří dlouhá léta žijí mimo území České republiky, a možná je to již několikátá generace původních občanů České republiky. Je to skupina lidí, která žije v jiném státě, v jiném systému veřejného a politického dění, bez přímé návaznosti, bez přímého poznání života společnosti a působení státu. Nechci zpochybňovat ověřování totožnosti, to zřejmě u voličů na zastupitelských místech v zahraničí funguje. Nevím jak provádět kontrolu pravosti voličů po internetu v dnešní době, kdy ani ty největší bezpečnostní systémy Pentagonu jsou zranitelné.

Kdo jsou ti lidé, které neznáme jako sousedy, spolupracovníky z práce, nepotkáváme je v kinech, divadlech, na diskotékách, na sportovních utkáních. Neznáme je ani jako novináře, skladatele, lékaře, prodavače, taxikáře, řidiče autobusů, řemeslníka, zdravotní sestru, policistu, vojáka, zastupitele, popeláře, a nebudu zde vypisovat všechny profese, které naše společnost potřebuje, kdo jsou tedy tito lidé, kdo jim dal právo rozhodovat o našem osudu, o našem životě.


Je na čase tento systém zrušit, neboť ten, kdo uvedl tento systém v činnost, vytvořil něco, jako pojistku, jako 9- devátou kolonu k tomu, aby veřejný a politický systém mohl být České republice vždy ovlivněn ze zahraničí. Proč? Protože Český národ je hrdý, vzpurný a neposlušný a s ním i národnosti s ním historicky spojené a žijící na území České republiky. Vzácným příkladem je pro hlasování TOP09 do Parlamentu České republiky, nebo získání hlasů pro prezidentského kandidáta v prvním kole prof. Drahoše.Je zapotřebí podpořit všechny politické subjekty, hnutí, občanské sdružení, která hájí a brání suverenitu, nedotknutelnost a svrchovanost České republiky.Jedině tak, budeme moci bránit a chránit naši zem před havloidama, knížetem a jim podobným, kteří se veřejně těší na to, až Česká republika zanikne, sluníčkáře, vítače a zrádcovskými neziskovkami.Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň

Ladislav Račok

To nemůže dopadnout dobře

10. července 2018 v 19:49 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
Tento článek jsem publikoval v roce 2009
Na jedné straně zaznívají názory, že je nutno zajistit příliv imigrantů z důvodů vymírání Českého státu, na druhé straně, stát není schopen zajistit dostatečně silnou ekonomiku, která by zajistila potřebnou úroveň k tomu, aby ženy v Čechách - Moravě - Slezsku se přirozeně rozhodli k založení rodiny.To nemůže dopadnout dobře.

Česká republika vyplatí měsíčně = 1 500 883 dávek

V celkové výši = 5 656 226 492 korun

Slovy: pět miliard šest šest padesát šest miliónů dvě stě dvacet šest tisíc čtyři sta devadesát dvě korun

Příspěvek na péči = 1, 45 miliardy

Pomoc v hmotné nouzi = 445 miliónů

Sociální podpora = 2,7 miliardy

Podpora v nezaměstnanosti a rekvalifikace = 785 miliónů


Celou státní sociální politiku lze tedy rozdělit na dvě části. Na přímou a nepřímou. V přímých dávkách stát tedy ročně za této situace vyplatí přibližně okolo 66 miliard korun na těchto dávkách. Nepřímou stránkou jsou výdaje neziskovým organizacím, které mají za úkol řešit sociální dopady na nepřizpůsobivé skupiny obyvatel a skupiny sociálně slabé s nejmenšími příjmy. Tyto organizace odčerpávají stovky miliónů ze státního rozpočtu, stát ve své důvěře a naivitě jim platí, a platí. Kdybychom to spočítali, kolik si nechali vyplatit za posledních dvacet let, možná bychom dokázali vybudovat skutečné firmy, které budou moci zabezpečit práci pro osoby bez vzdělání, nebo s nejnižší možnou kvalifikaci. Pak bychom z hlediska přítomnosti a budoucnosti předešli takovému názoru, který byl zveřejněn v TV, kdy cigánské děti mají jediný cíl. Žít ze sociálních dávek jako jejich rodiče. Organizace teoretiků zabývající se v neziskových organizacích sociálními možnými a nemožnými důsledky, příčinami však nakonec pro tuto zem a společnost nic dobrého nepřinesli, nevymysleli a dalo by se říci, ani nic dobrého neučinili. Snad jenom to, že pohled mladých lidí ze sociálně postižených skupin je víceméně zaměřený na parazitující styl života. Tento styl života je však velmi nebezpečný, neboť se rychle šíří do celé společnosti, a jednotlivé póly se tak dostávají do střetu. K odstranění těchto sociálně patologických důsledků je zapotřebí zabezpečit dostatečně silnou zaměstnaneckou politiku. O těchto příčinách a jejich důsledcích jsem již hovořil v článku, který jsem uvedl 19. 6. 2009:a následně dne 22. 9. 2009 uvedl pokračování:


Celý tento problém vznikal již dávno, jenom pro mou bezvýznamnost se jaksi tyto analýzy nesetkali s potřebnou odezvou. Pokud se někdo dnes domnívá, že naší zem zachrání imigrační politika, tak rovněž se zcela mílí. Ne, že bych byl proti tomuto druhu osídlování Evropy.Dovolím si však použít slova Australského premiéra, který na adresu imigrantů z arabských zemí prohlásil. Austrálie vznikala za určitých historických podmínek, má svoje tradice a kulturu. Každý, kdo chce tyto tradice a kulturu přijmout je vítaný mezi námi a bude přijat našíspolečností. Není to však o tom, že bychom se chtěli podřizovat jiným kulturám, jiným světům. Pokud to někdo myslí jinak, pak je lepší když se vrátí tam, odkud přišel.


I zde je zapotřebí říci, a říci to nahlas. Že přijímáním jiných kultur zvyšujeme riziko sociálních exodů, neboť na jedné straně v době hospodářské recese, sociálních dopadů a vzniku sociálních patologických jevů, se kterými se musí především vypořádat mateřská společnost. Do těchto politických, sociálních změn společnosti je zapotřebí se opřít o tradice, kulturu nám vlastní, se kterou jsme se vyvíjeli, a aniž bychom si to uvědomovali mnohdy, je nám vzduchem a vodu. Za této situace povolováním stavění mešit, povolování islámského náboženství je časovanou bombou pro naši kulturu, naší zem, a pro samotnou Evropu.

Již kdysi jsem napsal tento článek:


Evropo - zachovej si tradiční křesťanství a kulturu - odmítej islám


Už mnohokrát jsem chtěl psát na toto téma. Ale vždy jsem měl obavu, aby někdo zase nekřičel, že neuznávám svobodu slova a vyznání. Nyní již musím, a věřím, že každý čtenář v tomto článku najde kus pravdy. Ať chci, nebo nechci, patřím do Evropy nejen já, ale i my všichni. Vedle národních kulturních tradic jednotlivých států Evropy, patří na základě i historických tradic k těmto tradicím i tradiční víry.

Mezi největší církve patří církve římskokatolická - pravoslavná - protestantská - evangelická - husitská, židovská, a zajisté bych mohl jmenovat další. Co vlastně chci říci. Přečetl jsem si poslední vydané články zabývající se islámem a doopravdy jsem se zpotil z hrůzy, která mne ovanula. Přišlo mi to tak, jako kdyby si z rozmaru někdo koupil Mambu černou, jenom proto jak hezky leží, nehýbe se a je roztomilá. Výsledek, ale potom může být pro zmíněnou osobu velmi tragický, a to jenom z toho důvodu, že tato osoba chtěla ve smyslu vztahu k přírodě mít doma mazlíčka, kterému dá domov, péči a lásku. Takto to vnímám i já, na základě právě oněch dvou článků, které se zabývají islámem jako náboženstvím. Jako první uvádím článek, který mne v 21. století doslova šokoval.

Pákistánci upálili křesťany včetně žen a dítěte, prý znesvětili korán - 1. 8. 2009

Šest příslušníků křesťanské menšiny ve východopákistánském městě Godžra dnes uhořelo poté, co byli napadeni místními muslimy. Podle policistů byly mezi oběťmi čtyři ženy, jedno dítě a jeden muž. Důvodem upálení křesťanů bylo, že údajně znesvětili korán, posvátnou knihu muslimů.

Včera 19:26 - Islámábád

Násilnosti mezi oběma znesvářenými skupinami vypukly ráno. Pákistánský ministr pro menšiny Šahbaz Bhátí řekl, že dav vedený náboženskými extremisty napadl křesťanskou čtvrť a zapálil při tom desítky domů. Podle agentury DPA dav zničil dva kostely, zapálil asi 40 domů a dalších 100 vyplenil.

Ministr spravedlnosti provincie Paňdžáb, kde se neštěstí stalo, napadení odsoudil a řekl, že k urážce koránu vůbec nedošlo.

Vláda varuje, jinak zakročí

"Byla to pouze fáma, která měla způsobit chaos," uvedl a vyzval křesťany a muslimy ke klidu. Pokud bude náboženské násilí pokračovat, vláda proti němu tvrdě zakročí, dodal.

Pákistán je převážně muslimský stát, ale vyskytují se v něm i některé náboženské menšiny včetně křesťanů, kteří tvoří asi čtyři procenta populace. Útoky na křesťany se odehrávají od té doby, kdy se stal Pákistán spojencem Spojených států.Zde jsem pochopil, že naše tradiční víry jsou nejenom demokratické, ale i lidské, protože se vyvíjejí nejenom v duchu svých tradic, ale i v rámci nového pojetí světa. Trnu hrůzou při pomyšlení, že v zemi, která je spojencem nejvyspělejší země světa, která vlastní nejmodernější technologie, která je demokratická a v rámci spojeneckého partnerství je schopna předávat i moderní technologie zemi, kde pro svobodu slova a náboženském vyznání se upalují lidé - ženy, muži a děti. Že provedli vůči křesťanům pogrom - kdy zapálili 40 domů a dalších 100 jich vypálili. Vláda této země jen suše konstatuje, že pokud se situace nezklidní, že zakročí. Celý tento postoj mne utvrzuje jenom v tom, že v zemi, kde vládnou úřednicí podporující, schvalující a vyznávající islám, že vlastně takto mlčky dali najevo souhlas.

Já žiji ve své Evropě, na svém kontinentu, kde vnímám bezpečnost nejenom pro sebe, ale mou rodinu, mé přátelé a pro nás všechny. Žijeme zde po staletí, a naše tradice a víra se předává po generace. Víra je součástí naší civilizace, a jako takovou civilizaci naše víry jí utvářejí, činí jí lidštější, ohleduplnější a solidárnější. Proč mi, bychom měli přijímat náboženství, které neodpovídá našim historickým a kulturním tradicím. Proč bychom měli přijímat náboženství, které vzniklo na jiném kontinentu, v jiném historickém vývoji, a v jiné kultuře, které vyznává násilí proti osobám a skupinám jiného náboženského vyznání.Evropu čeká zásadní demografická proměna. Do zemí Evropské unie se stěhuje stále více muslimů a jejich počet se podle britského listu The Daily Telegraph v příštích šesti letech zdvojnásobí. Do roku 2050 by tak mohl být každý pátý obyvatel EU muslim.Posílení muslimské komunity bude mít podle deníku nejrůznější důsledky včetně dopadů na diplomacii. List uvedl, že evropští představitelé trend povětšinou ignorují a nepřicházejí s konstruktivními řešeními. Výjimkou je pár opatření v některých zemích, jako například zákaz nošení muslimských šátků ve francouzských školách. Statistik se za takového stavu chopí radikálové, kteří se v jednotlivých zemích stávají stále populárnějšími.
Varovné údaje jsou přitom nepřehlédnutelné - počet muslimů se v Evropě za posledních 30 let zdvojnásobil. Ke stejnému nárůstu bude nyní podle demografů stačit šest let. V Bruselu patří mezi nová nejpopulárnější jména Mohamed, Adam, Rádžan, Ajúb, Mahdí, Amín a Hamza.

Určitě to bylo podceněno. Jenom se obecně mluví, že by se integraci přistěhovalců mělo dostat stejné pozornosti, jako monitorování jejich přílivu. Jerome Vignon, eurokomisař pro integraci, zaměstnanost a sociální věci


Daily Telegraph tvrdí, že Evropa dlouhodobě vítá přistěhovalce, ale ušlo jí, že se v uplynulých letech změnil trend a stále více migrantů přichází ze států, které se neřadí mezi rozvíjející se země. Podrobná data k dispozici nejsou, neboť řada zemí členských států EU neeviduje náboženskou příslušnost svých občanů.

Podle zprávy EU se příliv přistěhovalců po roce 2002 ztrojnásobil, každoročně je to 1,6 až 2 milióny lidí. Dřívější předpovědi o poklesu počtu obyvatel tak vzaly za své. Před pěti lety Brusel předpokládal do roku 2050 úbytek populace v Evropské unii o 16 miliónů. Teď očekává do roku 2060 nárůst o 10 miliónů. Podle tři roky staré studie pro americké letectvo bylo v Evropě 15 až 23 miliónů muslimů. V současnosti americký institut pro migraci odhaduje, že do roku 2050 budou více než 20 procent obyvatelstva EU tvořit muslimové.

Daily Telegraph uvádí, že už v polovině tohoto století by mohla většina Francouzů vyznávat islám. A zatímco Rakousko bylo ve 20. století z 90 procent katolické, do roku 2050 by islám mohl být hlavním náboženstvím Rakušanů mladších 15 let

konec článkuEvropo, zachovej si tradiční křesťanství a kulturu - odmítej islám

Nechápu, proč by naše ženy v Evropě měli nosit šátky na hlavě, přes obličej. Proč bychom zde měli stavět mešity. Já osobně se rád podívám na hezkou tvář ženy, líbí se mi naše duchovní stánky a vše co s tím souvisí. Strašně moc bych si přál, aby mé děti a další generace žili ve svobodné Evropě, kde si každý může vybrat svou tradiční víru vycházející z historie naší Evropy, a nemusí se obávat, že mu někdo upálí matku, otce, ženu, sourozence anebo děti. Když naše ženy jako turistky jedou na dovolenou do těchto zemí, kde vládne islám, musí se podřídit zákonům této země, musí být zahaleny, jak ukládá zákon. Protože jsme hosty v této zemi, a jsme kulturní Evropané - tak se logicky tomu podřídíme. Kdyby však takováto žena z Evropy, chodila po městě v rozporu s platnými zákony této země, stihl by jí trest podle islámského práva. Pak já tvrdím, že mi Evropané, zde nechceme šátky, zahalené ženy, nechceme mešity a hlavně nechceme islám. Kdo chce s námi v naší Evropě žít, musí přijmout naší historii, naší tradici, naší kulturu a naše náboženství. Měli bychom si více uvědomovat všechny tyto okolnosti, abychom se jednoho rána neprobudili do jiné kultury a jiného světa. Věřím, že Evropa přijme dostatečně adekvátní normy, k ochraně Evropy, její historie, tradic, kultury a náboženství.
A co dál, přijímat imigranty z důvodů zajištění populace v době, kdy nejsme schopni zajistit dostatečnou životní úroveň pro mateřskou stávající občanskou společnost. V době, kdy máme nedostatek bytů pro mladé rodiny s dětmi, v době kdy máme problémy sociální problémy s nepřizpůsobivými, v době, kdy řešíme složité ekonomické a společenské reformy.

V době, kdy snižujeme rozpočty školství, obraně, zdravotnictví, hasičům, vnitru. V době, kdy nejsme přes všechny dostupné a kvalitní prostředky jako stát zasáhnout proti vlivu šedé ekonomiky, která nás pomalu likviduje a rozežírá jako rakovinový nádor v těle.

Ne, domnívám se, že ne. Tak jako to udělala mnohokrát Kanada, Austrálie, je zapotřebí vyslat do světa signál, že Česká republika z ekonomických důvodů pozastavuje příjem imigrantů na dobu neurčitou do překonání hospodářských problémů. Je to slušné, seriózní vůči všem zájemcům, kteří by chtěli žít v České republice v domnění, že jim Česká republika zajistí slušné bydlení, práci a dobrou životní úroveň.


Naše zem potřebuje více praktiků než teoretiků, více podpory domácím živnostníkům, podnikatelům a zemědělcům. Potřebuje takové odborníky, poradce, kteří budou hrát v zájmu této země pro přítomnost i budoucnost. Potřebujeme spravedlivý sociální systém, který bude solidární, podpůrný, ale zároveň bude bránit všem snahám proti zneužívání.

Naše zem potřebuje takový systém, který bude zdravý pro společnost a naší zem, který nebude tvořit generace parazitující na státu, na naší zemi, na práci a výdobytcích nás všech.

Děkuji čtenřům za trpělivst a přízeň


Ladislav Račok

Můj sen pro rok 2018

9. července 2018 v 23:14 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost

V krásné zemi, plné hájů, ryb, zvěře a ptactva. Kde slunko rozevírá každý den svou náruč a měsíc nás hladí po tváří večer, když usínáme spokojeni, že žijeme ve své krásné, rodné zemi, kde poctivost, slušnost se prostě vyplácí. Kde pracovat a mít rodinu se vyplácí.
V zemi Čechů - Moravanů - Slezanů v naší rodné vlasti.


Můj sen je naivní, asi tak já, jak jsem naivní já sám o svých představách, o své rodné zemi,
o vlasti mých a našich předků. To, že jsem naivní, za to se nestydím, je to můj sen, má tužba, je touha co bych své rodné zemi a nám všem chtěl dát. A tak v tom snu občas vidím, jak Blaničtí rytíři zbroj leští, meče kovají a podkovy koním dávají. Proč to, proč takový sen? Každý přeci víme své. Každý známe tu bolest, ten pal na srdci, když rozevřeme oči své dokořán, kde že to vlastně žijeme. V jaké že to zemi, kdo jí spravuje a jak řídí. Jak všicci Ti, co se naučili slova klást na talíř, jak kus žvance s cílem, a mnohdy jediným, urvi si hned, co můžeš, dřív, než ten druhý Ti to vezme, a hlavně pospíchej, aby na toho třetího nic nezůstalo. A kdyby náhodou snad ten druhý to viděl, tak ho pomluvíme tak, že ani ten s leprou mu nebude chtít ruku podat s obavy, že by se mohl ušpinit. Toho třetího, který to zjistí, buď si jej koupíme, anebo zatratíme. Tak budeme vládnout dál, dál a dál. A tato zem bude jenom naše, ne všech. Prodáme, koupíme všechno, co se dá, a kdo v cestě nám bude stát, toho tvrdě ztrestáme.

Nepředběhl Mistr Jan Hus dobu? Úryvek z kázání

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zem, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.
Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou pro bohatství.
Se vším kupčí, všechno prodávají.
Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno.
Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?
A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.
Však poznejte se, vy zloději chudého lidu neboť Bůh i lidé vás vidí.

A tak se ptám všech těch, co v hruď se bijí, kážou o spravedlnosti, pravdě, cti, slušnosti, o ochraně naší posvátné zemi Čechů - Moravanů - Slezanů, kde jsou, kde zůstali.
Jedni se hrbili tak, že se ohnuli až tak hluboko, že prodali naše zemědělství, cukrovárenství a zapomněli na to, že zem, která nemá dost silnou potravinou základnu, je vlastně bezbranná, lehce zranitelná a stává se vazaly těch, kteří k naší zemi nemají jiný než mocenský a finanční vztah.
Ptám se všech těch, co v hruď se bijí, kážou o spravedlnosti, pravdě, cti, slušnosti, o ochraně naší posvátné zemi Čechů - Moravanů - Slezanů, kde jsou, kde zůstali při obraně a bezpečnosti naší země. Vždyť každí snad dobře ví, a ví to i ta máma a táta v té nejmenší obci, že zem je pak lehce zranitelná, vydíratelná a stává se tak rájem lichvářů, kteří se pramálo starají o bolest, strádání, našich národů.
Co se stalo z naší zemí, jaká to krutá pravda se nám zjevuje, že z mozolů a z potu naší práce nám naší zem doslova trhaly a draly na kusy, nebojíc se ničeho, ani spravedlnosti, ani pravdy, neboť doposud přeci byla pravda taková, že spravedlnost a pravda byla tvořena jimi samotnými.
A tak v tom snu vidím naší zem spravedlivou, spravedlivou pro všechny bez rozdílů jestli je to zeman, anebo kmán, jestli je to hejtman, anebo konšel, bez rozdílu všeho, kdo nečestně jedná, nepoctivě prodává, kdo pravomoc propůjčenou mu, ku prospěchu svému uzurpuje, bude spravedlivě souzen dle práva tak, aby vše této zemi nahradil a vrátil beze zbytku, aby již vícekrát neměl práva zem tuto spravovati, říditi a obecným blahem se zaklínati.
Aby práva Chodům byla privilégiemi navrácena tak, aby v noci můj i váš spánek spokojený byl a náš život byl tak bezpečný, aby naší zem již nesvírali hordy loupeživých, krutých cizáků, ale aby každý, kdo poctivě, slušně chce s námi v jednom domě být, aby naše obyčeje a principy rovněž v srdci nosil.

Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň.
V. r. - Ladislav Račok

Debil nejsem, ani schizofrenik

7. července 2018 v 15:20 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
Debil nejsem, ani schizofrenik. Ale co předvádí Babišova vláda, a po posledním vystoupení premiéra v Parlamentu České republiky, kdy prohlásil, že dokud on bude premiérem České vlády, tak České republice žádná migrace nehrozí.
Ano, takto to doslova pan premiér řekl:
" Dokud budu premiérem České vlády, tak České republice žádná migrace nehrozí."
Tak nevím, debil nejsem, ani schizofrenik. Pokud jsem tedy tomu dobře rozuměl, tak poslední podepsaná mezinárodní úmluva ministrem zahraničí v demisi, bez vědomí Parlamentu a Senátu České republiky, je tak pro formu, která nemá žádnou právní normu a nemá ani právní dopad na stát, podle mezinárodního práva a mezinárodní úmluvy tzv. Marakéšským protokolem, který řeší migraci z afrických zemí. Konference v marockém Marakéši, která se konala v květnu tohoto roku, je vlastně přijetím akčního plánu do roku 2020. Podle ministra zahraničí Lubomíra Metnara se vlastně jedná o právně nezávazné dokumenty pro Českou republiku, a že na různých webech koluje špatný překlad Marakéšské deklarace. V dokumentu je naopak závazek pro africké státy, že budou více podporovat boj proti nelegální migraci.
Tak nevím, debil nejsem, poslanci ANO v Evropském parlamentu hlasovali spolu s poslanci ČSSD pro migrační politiku vyhlášenou Evropskou unii, vláda nepřijala konkrétní kroky ohledně Dublinu IV. a Istanbulské úmluvy, ze všech stran se o tom píše, cituje, a pan premiér všechno přechází slovy, že České republice žádná migrace, žádná invaze muslimo - islámské ideologie nehrozí, a jeho slova mne fakt uklidnila, když prohlásil v Parlamentu České republiky, "že pokud bude premiérem, že žádná migrace nehrozí".
No to tedy jsem z toho tedy dobře informovaný, proč tedy vláda nezaujme stanovisko jasné, zřetelné a formou sdělovacích prostředků, formou diskuzí na Primě v pořadu "Partie",
nebo v pořadu " Otázky Václava Moravce", se k této velmi závažné problematice nepostaví čelem tak, aby občané České republiky věděli a pochopili, že mají vládu ve své zemi, která hájí jejich zájmy, hájí zájmy České republiky zrovna tak, jak to dělá Polsko a Maďarsko.
Pak ovšem musím říci, že nejsem ani schizofrenik s rozpolcenou osobností, kdy za ANO
Eurokomisařka paní Eva Jourová vydává prohlášení a vyzývá k blokaci Maďarska za odmítnutí podepsat Marakéšský protokol a své stanovisko umocňuje vyjádřením, " Pro Evropské státy je existenční nutností vydržet pohromadě.
Na konferenci "Výzvy pro Evropu" v Kaiserštejnském paláci, a vyzvala Česko, aby bylo aktivní a nesnažilo se být solidární s Polskem a Maďarskem. Jinak může mít v budoucnosti problém.
Tak vám nevím, ale někdo tady lže, jak když tiskne. Odpověď si musí každý najít sám.
Věřím, že nejsem debil, a ani schizofrenik, ale někdo si silně zahrává, s trpělivostí Čechů, Moravanů a Slezanů a všech ostatních národností, které přijali Českou republiku za svou vlastní i s jejím způsobem života, tradicemi, křesťanstvím.
Já jí našel.
Věřím, že způsob života nebude prodán muslimsko - islámské ideologii, která je nelítostná, krutá, násilná, že naše zem nebude ničena migranti, kteří jsou z jiného světa, s jinou kulturou a jiným myšlením, jak se to nyní projevuje v Evropských zemích jako Německu, Francii, Anglii, Holandsku, Belgii, Švédsku, Norsku, Finsku.
Podle všeho, jedinou silou nyní v Parlamentu České republiky, hájící zájmy mojí země, mojí vlasti, České republiky je SPD a Tomio Okamura. Proto taky SPD rostou preference, a já tyto rostoucí preference jenom podporuji a schvaluji, a věřím, že jich bude tolik, že naše,
"Krásná země, kde domov můj", zůstane bezpečná, zachována pro přítomnost a budoucnost nás všech, našich dětí, naší kultury, naše tradice zůstanou opřeny o křesťanství a bude zachován náš způsob života.
Že národy Čechů, Moravanů a Slezanů nezaniknou, nebudou vymazány z mapy Evropy, jak by si to někteří přáli. Že má vlast, má rodná zem, zem plná hájů, řek, ptactva zůstane srdcem Evropy a hradbou hájící Evropské tradice, kulturu, demokracii, a naší víru - křesťanství.
Česká republika je naše, a my si jí vzít nedáme.
Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň.
V. r. - Ladislav Račok

SPD není ďábel

2. července 2018 v 9:56 | Ladislav Račok

Jak to vlastně bylo v tom filmu Janu Hus. A jezdec z korouhví jede a křičí na všechny strany, ďábel jede. Ruku mu nepodejte, chleba mu nedejte, vodu mu nedávejte, děti uschovejte, okna zavřete a dobytek chraňte.

Možná jsem to přesně nepopsal, ale výsledek to dává. Ten novodobý výsledek je stejný vůči SPD Tomio Okamury.

A čím se tedy SPD provinilo, jako Jan Hus ve své době. Kázal otevřeně a srdcem k lidu, poukazoval na nemravnosti té doby, kritizoval církev a šlechtu neřádnou,
kdy se kázalo o poslušnosti, mravnosti, ušlechtilosti, a ten kdo to kázal a prohlašoval lidu, pij vodu, sám pil víno. Sami žili v marnotratnosti, úplatkářství, korupci, a hlavně byli ochotni prodat českou hroudu, Českou zemi za kus žvance cizákům.

No nepřipomíná vám to něco s dnešní doby ve vztahu k SPD.
A proč je vlastně ta SPD tolik proklínána, no v podstatě za to samé jako byl proklínán a upálen Jan Hus.
Je to láska k lidem, k národům Čechů, Moravanů a Slezanům a i všem dalším národnostem bez rozdílu, které s námi žijí historicky a Českou republiku přijali za svou.
Je to prosazování národní hrdosti a cti, je to obhajoba naší víry a kultury, a především je to prosazování postojů a lásky k rodné zemi České republice, jejím národním symbolům, obhajoba její svrchovanosti, nedotknutelnosti a územní celistvosti.

Kdysi dávno se těmito principy řídily pravicové strany a strany křesťanské. Takže vlastně dnes již zůstala jenom jedna, a tou je SPD Tomio Okamury.
A ať se to někomu líbí nebo ne ODS, TOP09, tak ty již dávno nejsou pravicové a snaží se vést pouze na společné vlně úslužnosti a okázalosti vůči pánům s Bruselu, vůči madam Merkelové, Sarkozymu, snaží se pouze trumfovat, kdo vymyslí lepší a nové ponižující, zesměšňující, odpuzující slovo na adresu SPD, kdo vícekrát označí SPD za rasistické, xenofobické.


Proč toliko zloby a nenávisti vůči SPD a Tomio Okamurovi, no přeci pro nám známé postoje:
 1. Boj proti korupci, tunelářství a kmotrovství.
 2. Boj proti politické korupci a politickým kmotrům.
 3. Boj za svrchovanost, nezávislost a územní celistvost České republiky.
 4. Boj za zachování národní hrdosti k symbolům České republiky a povědomí ve výuce na školách.
 5. Ochrana před muslimsko - islámskou ideologii, ideologii, která je nesnášenlivá, krutá, vražedná proti všemu, co s ní není bytostně spojeno.
 6. Zachování tradičního náboženství a křesťanství, které je spjato životně s naší kulturou a našim životem.
 7. Obrana občanů České republiky s právem ustanovení celonárodního demokratického referenda k důležitým otázkám vázající se k bezpečnosti, právní suverenity a nedotknutelnosti České republiky.


Zde neobstojí stokrát a tisíckrát proklamované ze strany ODS, TOP09, STAN,
že SPD a Tomio Okamura jsou rasisti, xenofobové, že jsou rozvraceči národní stability a že těží z nevzdělanosti dolních deseti miliónů, a že přeci občané nejsou kompetentní k tomu, aby rozhodovali o důležitých otázkách své země.

Já osobně jsem rád, že tady SPD a Tomio Okamura je, a jak již jsem uvedl, můj otec je nositelem dvou Válečných křížů, nositelem vyznamenání Za vybudování Československé armády po roce 1945, vyznamenání Za osvobození Československé republiky z nepřátelského obležení, který byl v padesátých letech minulého století prohlášen za vlastizrádce.
Byl mnohokrát mučen, ale nikdy svou vlast nezradil a do poslední chvíle jí miloval a pomáhal lidem ze všech sil.
Proto budu podporovat SPD a Tomio Okamuru tak, jak by ho podporoval můj otec, a to jako občan, příznivec a možná i jako člen a to i přesto, že budu označen za extremistu, xenofoba.

Svojí rodnou zem, vlast Českou republiku miluji a dám jí vše, co budu moc.
A věřím, že vichry a krupobití zloby, nenávisti vymizí a zůstane čisté nebe nad naší rodnou zemí, že Česká republika a její národní symboly budou dál plápolat a odolávat času,
a Český lev zůstane na stráži připraven k obraně naší drahé vlasti.

Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň.

V. r. - Ladislav RačokKoalice bez SPD a jaké politické hrátky ČSSD

1. července 2018 v 21:27 | Ladislav Račok |  Domácí politka a společnost
Je to zvláštní, kam až se politikum dostalo, jak hluboko klesly zájmy a potřeby občanů
České republiky a jejich volání po odstranění tunelování, korupce, bratříčkování a rozdělování si politické moci ve jménu zachování privilegovaných hlav, jejich postů a zejména jejich pocitů politické moci.
Kam se poděla hrdost českých politiků, jejich národní cítění, jejich národní hrdost, jejich povinnost a čest bránit nedotknutelnost, suverenitu a nezávislost České republiky.
Prazvláštní je křečovitost a volání TOPO9 a STAN po demokracii a pokud možno prosím,
tak tu demokracii radši na desátou, ono to pak má lepší grády.
Nejvíce mne na tom mrzí, že kardinál Richeliu zbalamutil ODS a nyní je jeho pocit moci přímo vyjádřen tím, jak hrdě vztyčenou hlavu nosí. Však přijde čas, kdy sama ODS pozná a pocítí, jak vrtkavá a falešná je přízeň Richeliu, ale to již může být pozdě, tak jak to v minulosti poznaly i jiné politické strany, kterým zamotal hlavy, využil a nakonec je již nepotřebné, zneuctěné, zbavené politické síly svých voličů a příznivců odhodil.
A co ta ČSSD, co jejich poslání a vize, jak známe ČSSD z dávné historie, kam se ta poděla.
A proč se změnila v nenažranou hydru, která chce jenom tu moc, moc a zase moc, že i ten pánbůh na nebesích kroutí hlavou nad tím, jak předáci ČSSD v minulosti se rvaly za čest, pravdu, jak bojovali proti tunelování a korupci, jak hájili celistvost a svrchovanost Československé republiky, a to už vůbec nemluvím o tom, že by nevpustili do země našich předků muslimsko - islámskou ideologii, tu ideologii, která je nelidská, krutá, vraždící.
A tak kdo vlastně dneska hájí tu Českou hroudu, zem našich předků, co za ní bojovali a umírali naši otcové, matky, synové a dcery.
ODS se v tomto směru zcela vytratila, zalezla do ulity vyčkávání a její naděje syna mladšího je ještě slabá.
A KSČM, přesto, že je, nemusím, tak se ptám, kde je jejich víra a jistá část ideologie v zájmu vlasti, v zájmu České republiky.
Tak kdo nám tam ještě zbyl, zůstal tam vůbec někdo?
Ano, ne ANO, ale to opovrhované, zatracované, xenofobistické, rasistické,
no přeci SPD a její předseda Tomio.
No v tuto chvíli zůstalo samo, a v tuto chvíli, právě v tuto chvíli je zapotřebí si říci,
volební programy musí stranou, musí stranou politické programy a jejich ideologie, musí jít stranou vše, co není podstatné.
A co je tedy podstatné?
No přeci suverenita, nezávislost a nedotknutelnost České republiky, zachování její ústavnosti, její zachování práva o sobě sama rozhodovat.
No a na závěr, pokud to ANO není schopno pochopit, pokud to nevidí, kam jí směřuje koalice s ČSSD, ta ČSSD, která v nedávných volbách a koalici plně deklasovala, potopila, tak je potom lepší vyvolat předčasné volby, rozdat lidem nové karty, a ať lidé rozhodnou, a dají hlas těm politickým subjektům a hnutím, a jednotlivcům, o kterých budou přesvědčeni, že naplňují, splňují jejich představy o tom, jak se má naše vlast, naše zem,
Česká republika ubírat, a kam má být směřována.
V. r. - Ladislav Račok

Kam dál